Bebyggelsesprocent - hvordan beregnes den?

Bebyggelsesprocenten fastsætter hvor stor en bygning må være i forhold til den grund der bygges på.

Bygningsreglementet, lokalplan, partiel byplanvedtægt og deklarationer fastsætter forskellige bebyggelsesprocenter for forskellige områder, fordi kommunen ønsker forskellige grader af fortætning.

Hvordan beregnes bebyggelsesprocenten?

Hvis der ikke er en lokalplan, byplanvedtægt eller deklaration for området, skal bebyggelsesprocenten beregnes efter beregningsreglerne i det gældende bygningsreglement.
Ved enfamiliehuse og dobbelthus regnes de første 50 m2 af sekundær bebyggelse som fx carporte, garager, udhuse eller overdækkede terrasser ikke med ved beregning af bebyggelsesprocenten.
Ved kædehuse og rækkehuse regnes de første 20 m2 ikke med.
Alt hvad der overstiger de 50 m2 og 20 m2 bliver medregnet i bebyggelsesprocenten.
Hvis der er en lokalplan eller byplanvedtægt for området, hvor der er fastsat en bestemmelse om bebyggelsesprocent, 
skal bebyggelsesprocenten beregnes efter beregningsreglerne i det bygningsreglement, der var gældende på det tidspunkt lokalplanen er vedtaget.
Der kan også være en tinglyst deklaration på ejendommen, som har bestemmelser om for eksempel ”fodaftryk”.

Læs mere om

Kontakt Byggesag

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00

Sagsbehandlingstider: du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.