Bebyggelsesprocent - hvordan beregnes den?

Bebyggelsesprocenten fastsætter hvor stor en bygning må være i forhold til den grund der bygges på.

Bygningsreglementet, lokalplan, partiel byplanvedtægt og deklarationer fastsætter forskellige bebyggelsesprocenter for forskellige områder, fordi kommunen ønsker forskellige grader af fortætning.

Hvordan beregnes bebyggelsesprocenten?

Bebyggelsesprocenten udregnes ved at sammenholde det samlede etageareal med grundens størrelse. Grundens areal omfatter det areal, der er angivet for det pågældende matrikelnummer.

Bebyggelsesprocent = etageareal x 100/grundens størrelse.

Eksempel

Hvis der er et hus på 125 kvadratmeter og en grund på 1000 kvadratmeter, hedder regnestykket:

  • 125 x 100/1000 = 12,5 %

Hvis der opføres en tilbygningen på 50 kvadratmeter, lyder regnestykket således:

  • (125 + 50) x 100/1000 =17,5 %

Kommunen kan ikke dispensere fra, hvordan man beregner bebyggelsesprocenten.

Læs mere om

Kontakt Byggesag

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00

Sagsbehandlingstider: du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.