Søg om støtte

Når dit barn har et handicap, kan det være nødvendigt med ekstra støtte. Læs mere om, hvordan du søger om støtte til merudgifter, handicapbil eller ledsager.

Søg om støtte til merudgifter for et barn med handicap

Familier med et handicappet barn skal ligestilles med andre familier. Det betyder, at du som forældre kan få dækket de merudgifter, du har ved at forsørge et barn med handicap i hjemmet.

Betingelserne for at få økonomisk hjælp er kort fortalt,

 • at merudgifterne er nødvendige
 • at barnet forsørges i hjemmet (bor hos forældrene),
 • at barnet er under 18 år,
 • at barnet har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Det er også en betingelse, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne.

Hvilke merudgifter dækkes?

De merudgifter, du kun få dækket, kan være:

 • særlig kost
 • medicin
 • beklædning
 • ekstra vask
 • aktiviteter i fritiden
 • handicaprettede kurser til jer og andre pårørende
 • befordring af barnet.

Beløbet fastsættes ud fra et skøn over de årlige merudgifter og afrundes til det nærmeste kronebeløb, som er deleligt med 100. Merudgifterne skal pr. år være på mindst 5.145 kr. (2021). I skal som forældre sandsynliggøre, at merudgifterne til forsørgelsen overstiger minimumsgrænsen. Minimumsgrænsen reguleres hvert år.

Beløbet til dækning af merudgifter er skattefrit og uafhængigt af familiens indtægter og udbetales til NemKonto.

Sådan ansøger du

Du ansøger hos kommunen, som afgør, om du kan få dækket dine merudgifter. Det kan du gøre i selvbetjeningen her på siden. Hvis du ikke ønsker eller er i stand til at søge digitalt, skal du kontakte kommunen. Hvis du skal ansøge som partsrepræsentant, skal du kontakte kommunen.

Søg om støtte til bil

Forældre og plejeforældre til et barn med handicap kan søge om støtte til køb af en bil, som er begrundet i barnets handicap.

Du søger om støtte på vegne af barnet, men det er barnet, som skal fremstå som ansøger. Derfor er det også barnets funktionsevne og kørselsbehov, der er afgørende for støtten. Læs og ansøg om støtte til bil på siden 'Støtte til handicapbil'.

Søg om støtte til ledsager

Kan dit barn ikke færdes alene uden for hjemmet på grund af sit handicap, kan du søge om en ledsager. Ordningen gælder alene for hjemmeboende børn og unge i alderen 12 - 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Formålet med ordningen er at give handicappede større selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse.

Dit barn har ret til 15 timers ledsagelse om måneden til aktiviteter uden for hjemmet. I bestemmer selv hvilke aktiviteter, barnet skal have ledsager til. Timerne kan spares op inden for en periode af 6 måneder. Som regel skal du dække ledsagerens udgifter til fx busbillet, biografbillet eller lignende.

Du ansøger hos kommunen, som afgør, om barnet eller den unge kan få  ledsagelse. Hvis du skal ansøge som partsrepræsentant, skal du kontakte kommunen.

Sådan ansøger du

Du kan ansøge om en ledsager i den digitale selvbetjening her på siden, med eller uden Nem-Id. 

 • I ansøgningen skal du oplyse navn og personnummer på barnet, og kontaktoplysninger om dig selv
 • I ansøgningen skal du blandt andet beskrive, hvad du ønsker ledsager til, og anslå tidsforbruget.

Tilskud udbetales til NemKonto.

Det er Handicapafsnittet, der behandler ansøger om ledsageordning til børn under 18. år. Har du behov for vejledning om ledsageordning til børn, kan Handicapafsnittet kontaktes på telefon 46315864.