Efter skoletid: SFO, klub og ungdomsskole

De fleste skolebørn går i et fritidstilbud. Det kan være SFO, klub for børn i 4.-7. klasse eller KLUB UNG for de unge. Fra 6. klasse kan de også gå i ungdomsskole.

Skolefritidsordningen (SFO) - et udviklende og stimulerende pædagogisk fritidstilbud

Roskilde Kommunes SFO er et udviklende og stimulerende pædagogisk fritidstilbud til alle børn fra 0. til og med 3. klasse. SFO’en er et pasningstilbud tilknyttet de enkelte folkeskoler.

Dit barn er garanteret en plads i SFO’en på den folkeskole barnet optages på. Elever, der indskrives i børnehaveklasse, tilbydes automatisk en plads i SFO i forbindelse med optagelse i skolen.

Klubben er et socialt samlingspunkt for børn og unge

Roskilde Kommunes klubber er for børn i 4. - 7. klasse. Nogle børn bruger klubberne som "drop in" steder, hvor de slapper af, nyder et madtilbud og får sig en hyggesnak med vennerne og de voksne, inden de skal videre til deres sportsaktiviteter. Andre børn bruger de mange varierede udbud af kreative udfoldelsesmuligheder i hobbyværksteder, udeliv med dyr, streetbaner, boldbaner og meget mere. De trygge fællesskaber og børnenes medinddragelse danner rammen for sociale relationer, spændende oplevelser og aktiviteter – både i lokalområdet og på tværs af kommunens klubber.

KLUB UNG

KLUB UNG er for de 13-17 årige i Roskilde Kommune. Du har som ung stor medindflydelse på de events og aktiviteter, der skal være i den lokale afdeling eller fælles for hele KLUB UNG.

Vi har indtil videre haft alt lige fra zombie- og Nerf-events på Musicon til klatrings- og madaftener, koncerter samt ture ud af huset både i Danmark og i udlandet. Er du mere til stille og rolige aktiviteter, er KLUB UNG også stedet, hvor du kan komme ned og være sammen med dine venner eller møde andre unge og bare hænge ud. På KLUB UNGs fælles hjemmeside kan du læse mere om de enkelte tilbud.

Ungdomsskolen - undervisning og aktiviteter for unge

Ungdomsskolen er et alsidigt og interessevækkende fritidstilbud om undervisning og aktiviteter for unge. Undervisningen foregår typisk om eftermiddagen og om aftenen i lokaler på kommunens skoler. Du kan gå Ungdomsskole, hvis du går i 6. klasse eller derover og er under 21 år.

På Ungdomsskolens hjemmeside kan du læse mere om alle de undervisningstilbud, den tilbyder. Desuden bliver der uddelt en brochure med årets program på skoler og uddannelsessteder. Ungdomsskolen har tre adresser: Jyllinge, Roskilde og Viby. 

Læs mere om Ungdomsskolen.