Underretningspligt som borger og som fagperson

Hvis du er bekymret for et barns eller en ungs udvikling og sundhed eller mener, at barnet eller den unge kan have behov for særlig støtte, har du pligt til at underrette kommunen

Du har pligt til at underrette kommunen, hvis du er bekymret for et barn eller en ung. Pligten gælder både fagpersoner og almindelige borgere

Er du bekymret for et barns udvikling eller får du kendskab til, at et barn eller en ung udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling, vold eller seksuelle overgreb, skal du underrette kommunen om din bekymring. 

Dette gælder også, hvis du får kendskab til kommende forældre med problemer, der giver dig en formodning om, at barnet vil få behov for særlig støtte umiddelbart efter fødslen.

Hvis du som forælder bliver bekymret for dit barns trivsel og udvikling kan du også underrette kommunen.

Når du arbejder med børn og unge som fagperson (fx skolelærer, pædagog eller læge) gælder en skærpet underretningspligt i forhold til de børn, som du møder i kraft af dit arbejde. Faglige underrettere skal benytte den ikke anonyme selvbetjeningsløsning nederst på siden.

Her på siden kan du finde informationer om, hvordan du underretter, og hvordan du kan gøre det anonymt. Du kan sende en underretning digitalt her på siden. Hvis ikke du kender barnets navn eller andet, så skriv ukendt. Du kan også finde svar på, hvad der sker efter, du har underrettet - og du kan finde links til mere information.

Sådan underretter du

Du kan underrette om din bekymring på flere måder:

  • Digitalt her på siden - du kan enten underrette anonymt eller ikke anonymt. 
  • Ringe på telefon 46 31 59 51 mandag - fredag kl. 9-14.
  • Send et brev til Roskilde Kommune, Børn og Unge, Rådhusbuen 1, Postboks 100, 4000 Roskilde.

 

Hvad gør jeg, når der er brug for akut hjælp?

Når du står i en situation, hvor et barn eller en ung er udsat for akut fare eller på anden måde har brug for akut hjælp uden for kommunens telefontid/åbningstid, skal du ringe til Midt- og Vestsjællands Politi på telefon 46 35 14 48. Politiet sætter dig i forbindelse med den sociale døgnvagt.

Hvis du har brug for akut hjælp indenfor kommunens telefontid/åbningstid, skal du kontakte Børn og Unge på telefon 46 31 59 51.

Kontakt Børn og Unge

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9 - 14

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.