Overblik over muligheder for dagtilbud til børn

Læs mere om mulighederne for dagtilbud, deltidspladser, kombinationspladser, tilskud til pasning af egne børn og tilskud til privat pasning m.m. for børn i alderen 0-6 år.

Trivsel og tryghed i dagtilbud

Alle børn skal trives og være trygge i vores dagtilbud. I Roskilde Kommune sørger vi for en tryg overgang - for både forældre og børn - når de små børn begynder i vuggestue eller dagpleje. Se i videoen - Trivsel og tryghed - hvad du kan forvente, når dit barn går fra en hverdag i hjemmet til en ny hverdag i dagtilbud.

Vuggestuer, børnehaver og børnehuse

I vuggestuer, børnehaver og børnehuse passes dit barn af uddannet pædagogisk personale og pædagogmedhjælpere.

Der er 52 kommunale og 3 selvejende dagtilbud i Roskilde Kommune. De er organiseret i 7 områder med 5-8 daginstitutioner i hvert område.

Du kan læse om de enkelte dagtilbud på deres hjemmesider. Se listen over dagtilbud på siden Find dagtilbud.

Kommunal dagpleje

Dagpleje er for børn i alderen 0-3 år. I dagplejen bliver dit barn passet sammen med få andre børn i dagplejerens eget hjem.

I Roskilde Kommune er alle dagplejere med i en legestuegruppe, hvor dagplejeren og dit barn mødes én gang om ugen med andre børn og dagplejere. Når dit barn ikke kan være hos sin faste dagplejer, bliver det så vidt mulig passet hos en anden dagplejer, der også kender barnet.

Læs mere om dagplejen i Roskilde.

Deltidsplads for forældre på barsels- eller forældreorlov

Forældre på barsels- eller forældreorlov kan søge om en 30 timers deltidsplads med nedsat betaling for de børn, de har i dagtilbud. Tilbuddet gælder for alle børn i husstanden fra 26 uger til skolestart, men kun så længe du som forælder er på barsels- eller forældreorlov.

Du skal mindst have et barsels/forældrefravær på 7 timer om ugen fra dit arbejde eller din uddannelse for at kunne få en deltidsplads. Deltidspladsen er for en sammenhængende periode, og for tidsrummet mellem kl. 8.30 og 14.30. Har du brug for pasning på andre tider, må du beholde din fuldtidsplads.

Spørgsmål og svar om deltidsplads

Kombinationstilbud med pasning uden for normale åbningstider

Et kombinationstilbud består af en deltidsplads i et dagtilbud kombineret med tilskud til en privat børnepasser uden for dagtilbuddenes åbningstid. 

Du kan søge om kombinationstilbud, hvis du som eneforsørger eller hvis I som forældre begge har et arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger udenfor dagtilbuddenes almindelige åbningstid, og kan dokumentere dette. Tilbuddet gælder forældre med børn fra 26 uger til skolestart. Kombinationstilbuddet gælder ikke for forældre med børn, som er optaget i et sprogstimuleringstilbud i et dagtilbud 30 timer om ugen.

Spørgsmål og svar om kombinationstilbud

Tilskud til at passe egne børn

Forældre med børn i alderen fra 24 uger og indtil de skal i skole kan vælge selv at passe deres egne børn og få et økonomisk tilskud fra kommunen til det. Du kan højst få tilskud til tre børn i husstanden, og dit samlede tilskud kan ikke være højere end det, man højst kan få i dagpenge. Tilskuddet ydes for mindst 8 uger og højst for ét år. Du kan dog godt dele den samlede tilskudsperiode for et barn i to.

Du kan tidligst få tilskud fra den dato, hvor vi modtager ansøgningen. Husk at skrive dit barn op til en plads i et dagtilbud senest tre måneder før dit tilskud udløber, så er du garanteret en plads i dagtilbud bagefter.

Spørgsmål og svar om tilskud til at passe egne børn

Tilskud til privat pasning af dit barn

Har du et barn i alderen fra 24 uger til måneden efter, barnet fylder 3 år, har du mulighed for at få et økonomisk tilskud til pasning af dit barn i en privat pasningsordning i stedet for i dagpleje eller daginstitution. Du indgår som forælder en skriftlig aftale om pasning med en privat passer.

Spørgsmål og svar om tilskud til privat pasning af dit barn

Forældredagpleje for forældre med tvillinger/trillinger

Hvis du har tvillinger eller trillinger, har du mulighed for at at passe dem selv og blive aflønnet af kommunen som forældredagplejer. Børnene skal være i alderen mellem 6 og 15 måneder, og ansættelsen skal være for en periode på mindst tre måneder.

Du får som andre dagplejere et skattefrit fradrag, som du selv skal sørge for at få ændret på dit skattekort. Og så skal du som andre forældre betale for dine børns pladser, med søskendetilskud efter de almindelige regler.

Hvis du ønsker at blive ansat som forældredagplejer, skal du sende en mail til Dagplejen, hvor du skriver lidt om dig selv og hvilken periode det drejer sig om. Skriv også adresse og telefonnummer. 

Du bliver derefter kontaktet af Dagplejen om et besøg i dit hjem, hvor vi skriver en rapport om dine fysiske rammer og dit ansættelsesforhold. Ved besøget bliver du orienteret om de retningslinjer, som du skal følge i din arbejdstid.

Spørgsmål og svar om forældredagpleje for forældre med tvillinger/trillinger

Private institutioner

Du kan benytte en privat institution i stedet for de kommunale og selvejende dagtilbud. Roskilde Kommune fører pædagogisk tilsyn med de private institutioner.

Spørgsmål og svar om private institutioner

Specialtilbud til handicappede børn

Tre dagtilbud for 0-6 års børn har en selvstændig basisgruppe for handicappede børn. Det er Børnehuset Reden, i Børnehuset Wiemosen og Børnehuset Nordstjernen. Hver gruppe er normeret til 6 børn i alderen fra tre år og 1 måned til de starter i skole. Børnene har deres eget grupperum, men deltager i institutionens aktiviteter i det omfang de er i stand til det. 

Specialbørnehaven Bjerget modtager børn med psykiske, fysiske eller multiple funktionsnedsættelser, samt børn med autisme eller lignende udviklingsforstyrrelser.

Kontakt Skole og Børn

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.

Hvis du vil sende personlige, fortrolige eller følsomme oplysninger, anbefaler vi, at du sender sikker post til os.