Kommunen fører tilsyn med dagtilbuddene

At både kommunale og private dagtilbud har en høj kvalitet er helt centralt, hvis vi skal give vore børn de bedste muligheder i livet.

Pædagogisk tilsyn i de kommunale dagtilbud

For at sikre, at børnene får en god udvikling i dagtilbud af høj kvalitet, fører kommunens pædagogiske konsulenter tilsyn i alle 0-6 års dagtilbud.

Formålene med tilsyn er:

  • at sikre, at dagtilbuddet lever op til dagtilbudslovens bestemmelser,
  • at vejlede og rådgive dagtilbuddet i forhold til den pædagogiske praksis, set i et udviklingsperspektiv,
  • at vurdere, om de politiske mål for dagtilbuddene bliver indfriet og overholdt.

Roskilde Kommune udarbejder efter tilsynsbesøget en rapport. I kommunale og selvejende dagtilbud offentliggøres tilsynsrapport på dagtilbuddets hjemmeside.

Du kan se en oversigt over kommunens dagtilbud og links til deres hjemmesider på Find dagtilbud.

Pædagogisk tilsyn i private daginstitutioner og puljeinstitutioner

Roskilde Kommune fører også tilsyn med private daginstitutioner og puljeinstitutioner.

Nederst på siden kan du se rapporterne for de seneste pædagogiske tilsyn med private daginstitutioner og puljeinstitutioner i Roskilde Kommune, som kommunen har gennemført.

Rapporterne fra de pædagogiske tilsyn med kommunens egne daginstitutioner samt selvejende dagsinstitutioner finder du som nævnt på daginstitutionernes egne hjemmesider.

Skærpet tilsyn

Som led i Roskilde Kommunes politisk besluttede rammer for tilsyn kan forvaltningen beslutte, at en institution sættes på skærpet tilsyn.

Skærpet tilsyn indebærer bl.a. øgede uanmeldte besøg fra en tilsynsførende konsulent samt udarbejdelse af en handleplan, som forvaltningen løbende følger op med institutionens ledelse. Det vil fremgå af Roskilde Kommunes hjemmeside, hvis et dagtilbud er under skærpet tilsyn.

Lyngbakken - pædagogisk tilsyn