Kommunen fører tilsyn med dagtilbuddene

At både kommunale og private dagtilbud har en høj kvalitet er helt centralt, hvis vi skal give vores børn de bedste muligheder i livet.

Pædagogisk tilsyn i de kommunale dagtilbud

For at sikre, at børnene får en god udvikling i dagtilbud af høj kvalitet, fører kommunens pædagogiske konsulenter tilsyn i alle 0-6 års dagtilbud.

Formålene med tilsyn er:

  • at sikre, at dagtilbuddet lever op til dagtilbudslovens bestemmelser,
  • at vejlede og rådgive dagtilbuddet i forhold til den pædagogiske praksis, set i et udviklingsperspektiv,
  • at vurdere, om de politiske mål for dagtilbuddene bliver indfriet og overholdt.

Roskilde Kommune udarbejder efter tilsynsbesøget en rapport. I kommunale og selvejende dagtilbud offentliggøres tilsynsrapporten på dagtilbuddets hjemmeside.

Du kan se en oversigt over kommunens dagtilbud og links til deres hjemmesider på Find dagtilbud.

Der er som minimum tilsyn i alle dagtilbud én gang om året.

Som forælder kan du altid henvende dig til personalet og den pædagogiske leder i dit barns dagtilbud, hvis du har spørgsmål eller opmærksomheder om dit barns trivsel.

Hvis du har spørgsmål til tilsynsdokumentet, skal du kontakte lederen i dit barns dagtilbud.

Pædagogisk tilsyn i private daginstitutioner og puljeinstitutioner

Roskilde Kommune fører også tilsyn med private daginstitutioner.

Nederst på siden kan du se rapporterne for de seneste pædagogiske tilsyn med private daginstitutioner i Roskilde Kommune, som kommunen har gennemført.

Skærpet tilsyn

Som led i Roskilde Kommunes politisk besluttede rammer for tilsyn kan forvaltningen beslutte, at en institution sættes på skærpet tilsyn.

Skærpet tilsyn indebærer bl.a. øgede uanmeldte besøg fra en tilsynsførende konsulent samt udarbejdelse af en handleplan, som forvaltningen løbende følger op med institutionens ledelse. Det vil fremgå af Roskilde Kommunes hjemmeside, hvis et dagtilbud er under skærpet tilsyn.

Orientering om skærpet tilsyn i Trekroner Børnehus' vuggestueafdeling (Område Øst)

Den 11. april 2023 er der gennemført et opfølgende pædagogisk tilsyn i Trekroner Børnehus med afsæt de politisk vedtagne rammer for tilsyn. Dette tilsyn har resulteret i en efterfølgende beslutning om at sætte vuggestueafdelingen i Trekroner Børnehus under skærpet tilsyn grundet en bekymring for den pædagogiske kvalitet i vuggestuen.

Hvis du har spørgsmål til beslutningen, kan du rette henvendelse til dagtilbudskonsulent Joan Dybdal Petersen på Joandp@roskilde.dk eller telefon: 24827205.

Orientering om skærpet tilsyn i Børnehuset Lærkens børnehaveafdeling (Område Syd)

På baggrund af en række tilsyn i perioden medio december til ultimo januar har Roskilde Kommune, med afsæt i de politisk besluttede rammer for pædagogisk tilsyn, besluttet, at børnehaveafdelingen i Børnehuset Lærken pr. 1. februar 2023 er under skærpet tilsyn grundet en bekymring for den pædagogiske kvalitet i børnehaven.

Hvis du har spørgsmål til beslutningen kan du rette henvendelse til dagtilbudskonsulent Anne Brun Andersen på anneba@roskilde.dk eller telefon: 21726823

Tilsynsrapporter for pædagogiske tilsyn med private institutioner

Kontakt Skole og Børn

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.

Hvis du vil sende personlige, fortrolige eller følsomme oplysninger, anbefaler vi, at du sender sikker post til os.