Råd og hjælp til dig, der har et barn med handicap

Børn og unge med handicap eller med langvarig eller kronisk sygdom kan have behov for intensiv støtte. Forældre kan få rådgivning og støtte fra kommunen.

Råd og hjælp til dig, der har et barn med handicap

Hvis du har et barn med handicap, er hovedprincippet i loven, at barnet i videst muligt omfang skal have kompensation for følgerne af sin nedsatte funktionsevne.

Målet er, at både I som familie og barnet kan leve så normalt som muligt på trods af og med barnets handicap.

Hjælpen til jeres familie kan blandt andet bestå af:

  • almindelig og specialiseret rådgivning om at have et barn med handicap
  • tilbud om blandt andet aflastning, særligt dagtilbud, døgntilbud, boligændringer mv.
  • hjælp til dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

Når du bliver forældre til et barn med handicap, kan du få rådgivning og hjælp i kommunen

Rådgivningen kan fx dreje sig om barnets handicap, hvordan du løser praktiske problemer eller om aflastning. Det kan også handle om de støttemuligheder, du har som følge af barnets handicap. Kommunen indhenter også specialviden fra VISO, hvis der er behov for det. Du kan også selv kontakte VISO eller søge hjælp hos handicap- eller patientorganisationer. 

Hjælp til at finde den bedste støtte

Kommunen hjælper dig med at finde rundt i de forskellige muligheder for hjælp og støtte. Oftest vil en af kommunens medarbejdere selv opsøge dig og din familie, men du kan også selv kontakte kommunen. Hvis du udelukkende har brug for rådgivning, kan det foregå anonymt, hvis du ønsker det.

Vi drøfter familiens samlede situation grundigt med dig, så indsatsen kan tilrettelægges i et samarbejde. Det er dig, der har problemerne tæt på og kender hele familiens situation og dagligdag. 

Det er kommunen, som inden for lovens rammer fastlægger niveauet for de tilbud, der er til borgerne i kommunen. Det kaldes kommunens serviceniveau. Derfor kan ydelser og tilbud variere fra kommune til kommune.