Hvis du vil klage over en afgørelse

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Læs mere om, hvordan du klager.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Afgørelse fra Børn og Unge udvalget

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, som er truffet af Børn og Unge udvalget, skal du indbringe din sag for Ankestyrelsen inden fire uger efter, at du har fået afgørelsen.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) kan hjælpe dig, når din sag er gået i hårdknude eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

Du kan søge aktindsigt i dine sager hos kommunen, hos lægen og på hospitalets forskellige afdelinger. Læs mere på borger.dk om at søge aktindsigt.

Kontakt Børn og Unge

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9 - 14

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.