Råd og vejledning

Her kan du læse mere om de forskellige muligheder for rådgivning og støtte, kommunen tilbyder familier, børn og unge, og om hvor du skal henvende dig.

Råd og vejledning om dit barns trivsel i skolen

Har du og dit barn brug for råd og vejledning om fx:

  • Trivsel og udvikling i barnets dagtilbud/skole eller skoletræthed
  • Tale-, høre- eller læsevanskeligheder
  • Opdragelse, teenageproblemer eller ensomhed

Så har du måske brug for at tale med en psykolog, en specialpædagog, en talehørekonsulent eller en sundhedsplejerske. Normalt er der en psykolog og en talehørekonsulent tilknyttet dit barns skole og dagtilbud. Henvend dig i dit barns dagtilbud eller skole, hvor personalet vil hjælpe dig videre. 

Roskilde Kommunes psykologer og specialpædagoger rådgiver og vejleder forældre, institutioner, skoler og klubber med børn og unge i alderen 0-18 år. Udover psykologer og specialpædagoger kan du få hjælp og rådgivning fra talehørekonsulenter, fysioterapeuter og AKT-konsulenter.

Råd og vejledning om dit barns sundhed og udvikling

Er du gravid eller har du brug for råd og vejledning om dit barns sundhed og udvikling, kan Sundhedsplejen i Roskilde Kommune hjælpe dig. Du kan også kontakte sundhedsplejen, hvis du oplever problemer i graviditeten eller har efterfødselsreaktioner. Alle tilbud er frivillige og gratis.

Sundhedsplejen har både tilbud til småbørnsfamilier og til familier med skolebørn. Du kan læse mere om tilbuddene på Sundhedsplejens hjemmeside. Du kan også få råd og vejledning om tandpleje.

Råd og vejledning om dit barns trivsel og udvikling

Åben Anonym Rådgivning for børn, unge og deres forældre

Familier med børn og unge op til 18 år i Roskilde Kommune kan gratis henvende sig i den åbne anonyme rådgivning. Her kan du få rådgivning af medarbejdere, som alle har indsigt i børn og unges udvikling og kender til de problemer, der kan opstå i en familie. I rådgivningen kan du få professionel anonym rådgivning, uden at opgive navn og CPR nr. Du kan ringe eller møde op personligt i åbningstiden. Tidsbestilling er ikke nødvendig.

Læs mere om Åben Anonym Rådgivning hos Roskilde Familiecenter

Råd og vejledning om børn og unge i sorg

Det Nationale Sorgcenter har online hjælp til pårørende og efterladte over 13 år, som har en forælder, en søskende, et barn, en partner eller ægtefælle, der er alvorligt syg eller død. Du kan skrive eller tale med centerets frivillige, som også har oplevet at miste en nærtstående.

Også Roskilde Domsogns Menighedspleje tilbyder sorggrupper for både børn, unge og voksne.

Børn, unge og deres familier, der rammes af sorg, er velkomne til at henvende sig til kommunens Åbne Anonyme Rådgivning, som også tilbyder rådgivning og kan vejlede om, hvor man yderligere kan få hjælp.

Kontakt Skole og Børn

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.

Hvis du vil sende personlige, fortrolige eller følsomme oplysninger, anbefaler vi, at du sender sikker post til os.