Dagtilbud og hjemmetræning af børn med handicap

Når behovet for at få passet dit barn med handicap opstår, skal kommunen sørge for et dagtilbud, døgnophold og mulighed for hjemmetræning. Læs mere her om pasning og aflastning af dit barn.

Dagtilbud til børn med handicap

Når behovet for at få passet dit barn med handicap opstår, skal kommunen sørge for et dagtilbud. Afhængig af omfanget af dit barns handicap, kan det integreres i kommunens almene dagtilbud: dagpleje, vuggestue og børnehave. Kommunen skal samtidig sørge for, at der er den nødvendige støtte til rådighed som fx specialpædagogisk indsats, hjælpemidler, særligt legetøj m.v.

Har dit barn på grund af sit handicap et særligt behov for støtte, behandling m.v., er der som regel andre muligheder for pasning. Fx specialgrupper i almindelige tilbud eller en specialbørnehave til børn på 0-6 år.

Du kan ansøge om et særligt dagtilbud til dit barn hos kommunen. Hvis du skal ansøge som partsrepræsentant, skal du kontakte kommunen.

På siden Find dagtilbud kan du læse mere om både almene dagtilbud og specialtilbud.

Ud over søskenderabat kan du få et fripladstilskud, som gives hvis din indtægt ligger under en vis grænse. Der kan også være mulighed for at søge om et behandlingsmæssigt fripladstilskud. Du kan læse om de forskellige tilskudsordninger og de aktuelle fripladsgrænser på siden 'Økonomisk fripladstilskud, søskendetilskud og andre tilskud'.

På Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside kan du læse mere om særlige dag- og klubtilbud.

Hvis dit barn på grund af sit handicap har betydelig og varigt nedsat funktionsevne, kan der i særlige tilfælde efter en konkret, individuel vurdering gives tabt arbejdsfortjeneste til forældrene, så barnet kan blive passet i sit eget hjem. 

Du kan læse mere om tabt arbejdsfortjeneste på denne side under "Søg om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste". 

Hjemmetræning af børn og unge med særlige behov

Hjemmetræning er et alternativ til forældre, som ikke ønsker at gøre brug af kommunens tilbud om fx en plads i et særligt dagtilbud.

Målgruppen for træning i hjemmet er børn og unge under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Barnet skal være vurderet til at have behov for et særligt dagtilbud (Servicelovens §32).

Hvis du har behov for at kontakte kommunen vedr. hjemmetræning, kan Handicapafsnittet oplyse dig om relevante kontakt oplysninger på de medarbejdere, der arbejder med hjemmetræningsområdet på telefon 46315864.

Hjemmetræning skal søges hos og godkendes af kommunen, blandt andet på baggrund af en børnefaglig undersøgelse. Hvis du vil ansøge om hjemmetræning, skal du derfor kontakte kommunen. Du skal også kontakte kommunen, hvis du skal ansøge som partsrepræsentant.

Du kan læse mere om hjemmetræning på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside.