Søg om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Hvis du er forælder til et barn med handicap, kan du få hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, hvis det er nødvendigt, at du selv passer dit barn i hjemmet.

Det er situationer, hvor det fx er lægeligt dokumenteret, at barnet ikke kan tåle at være i dagtilbud på fuld tid, og hvor det er bedst for barnet, at mor eller far kommer tidligt hjem for at passe det. Det kan også være tabt arbejdsfortjeneste, når du skal have fri for at tage med barnet til kontroller og undersøgelser eller en behandling, som følger af barnets handicap. 

Begge forældre kan søge om tabt arbejdsfortjeneste og dermed deles om pasningen. Du skal opfylde en række betingelser for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste, og det er kommunen, som udbetaler ydelsen.

For at du kan modtage ydelsen, skal dit barn passes i hjemmet, og det skal være en situation, hvor det er mest hensigtsmæssigt, at det er en forælder, som tager sig af pasningen. Forudsætningen er, at dit barns handicap medfører en betydelig og varigt nedsat funktionsevne, eller at dit barn har en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. At lidelsen er indgribende betyder, at den har alvorlige følger i barnets daglige liv.

Hjælpen til dækning af tabt arbejdsfortjeneste fastsættes på baggrund af din tidligere bruttoindtægt. Hvis du modtager tabt arbejdsfortjeneste i 37 timer om ugen, er loftet for den månedlige ydelse 32.671 kr. (2021).

Du ansøger hos kommunen, som afgør, om du kan få dækket tabt arbejdsfortjeneste. Du kan ansøge i den digitale selvbetjening her på siden. Hvis du ikke ønsker eller er i stand til at søge digitalt, skal du kontakte kommunen.

Hvis du skal ansøge som partsrepræsentant, skal du kontakte kommunen. Du kan læse om reglerne på hjemmesiden for Social- og Indenrigsministeriet.

Du skal kunne dokumentere din indtægt og et indtægtstab på grund af pasning af dit barn. Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste bevilges efter § 86 i barnets lov og udbetales til dig via din NemKonto.

Pasning af barn med alvorlig sygdom eller handicap

Hvis dit barn bliver alvorligt sygt og bliver indlagt på hospital, eller under hospitalslignende forhold i hjemmet i mindst 12 dage, kan du muligvis have ret til at få fri fra dit arbejde og få økonomisk kompensation. Enten med fuld løn, hvor din arbejdsgiver får refusion, eller med den aktuelle dagpengesats (§ 26 i barselsloven).

Hvis du i forvejen har fået bevilget hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter barnets lov § 87, og også bliver godkendt til at passe dit alvorligt syge barn i forhold til barselslovens § 26, kan du selv vælge ordning.

Du kan læse mere i artiklen 'Dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn' på borger.dk og i barselsloven. Du kan læse om tabt arbejdsfortjeneste samt om samspillet mellem barnets lov § 87 og § 118 og barselslovens § 26 hos Den Uvildige Konsulentordning for Handicappede, DUKH.

Pasning af nærtstående

Bestemmelserne i servicelovens § 118 om pasning af nærtstående med funktionsnedsættelse eller alvorlig sygdom omhandler også børn med funktionsnedsættelse eller alvorlig sygdom.

Kontakt Handicapafsnittet

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Telefon

Mandag - fredag

9 - 14

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.