Rammer for dagtilbud i Roskilde Kommune

Her kan du bl.a. læse om kommunens visioner og målsætninger for arbejdet med børn og unge og om de rammer, der gælder for arbejdet i dagtilbuddene

Roskilde Kommunes børne- og ungepolitik

Alle børn og unge skal trives og blive hele mennesker. Roskilde Kommunes børne- og ungepolitik opstiller en række målsætninger for at nå denne vision.

Rammer for dagtilbud  i Roskilde Kommune

Dette dokument beskriver de overordnede rammer, der gælder for dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. Via linket herunder kan du finde informationer om dagtilbuddene i kommunen samlet i et dokument.

Rammer for dagtilbud (hent som PDF)

Udvikling på dagtilbudsområdet

Hvert andet år drøfter Skole- og Børneudvalget udviklingen på dagtilbudsområdet. Som en del af drøftelsen beslutter udvalget, om der skal iværksættes tiltag, der kan understøtte dagtilbuddenes arbejde med at etablere stimulerende pædagogiske læringsmiljøer, der fremmer børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Via linket herunder kan du læse mere om de indsatsområder, som dagtilbuddene har arbejdet med de seneste to år. Du kan også læse om, hvilke indsatsområder der er gældende for de kommende to år.

Drøftelse af udvikling på Dagtilbud 2022

Retningslinjer for tildeling af pladser til dagtilbud i Roskilde Kommune

Her kan du læse de retningslinjer, der gælder for den måde, der tildeles plads på i kommunale og selvejende dagtilbud i Roskilde Kommune. Reglerne gælder ikke private institutioner eller puljeordninger, der selv fastsætter, hvordan de tildeler plads.

Forældresamarbejde og behandling af personoplysninger

Her kan du læse om samarbejdet og kommunikationen mellem hjemmet og dagtilbud, herunder hvordan vi behandler personoplysninger.

Forældresamarbejde og personoplysninger (hent som PDF)

Retningslinjer for madordning i dagtilbud

Alle børn i Roskilde Kommunes dagtilbud skal have tilbud om en sund og nærende madordning. Hvert andet år, kan et flertal af forældrene i de enkelte dagtilbud, beslutte at vælge madordningen til eller fra. Valget foregår i maj måned i lige år.

Du kan læse mere om de retningslinjer, der gælder for fravalg af madordningen i dagtilbud i Roskilde Kommune her. Her kan du også læse om, hvad du skal gøre, hvis dit barn grundet allergi eller sygdom skal undtages fra madordningen. 

I Roskilde kommunes dagtilbud er der tre typer af madordning. Du kan se hvilken type madordning, der er i de enkelte dagtilbud her. 

Faglige profiler for ledere og medarbejdere i dagtilbud

Herunder kan du læse, hvilke faglige profiler ledere og medarbejdere i 0-6 års dagtilbud skal have i Roskilde Kommune. Stillingsprofilerne er udarbejdet både for at kunne danne udgangspunkt for gode arbejdsfællesskaber mellem de forskellige faggrupper og til brug i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere. 

Praktiksted i dagtilbud i Roskilde Kommune

professionshøjskolernes praktikportal kan du som studerende logge ind og bl.a. finde praktikstedsbeskrivelser fra institutioner i Roskilde Kommune.