Rammer for dagtilbud i Roskilde Kommune

Her kan du bl.a. læse om kommunens visioner og målsætninger for arbejdet med børn og unge og om de rammer, der gælder for arbejdet i dagtilbuddene

Roskilde Kommunes børne- og ungepolitik

Alle børn og unge skal trives og blive hele mennesker. Roskilde Kommunes børne- og ungepolitik opstiller en række målsætninger for at nå denne vision.

Rammer for dagtilbud  i Roskilde Kommune

Dette dokument beskriver de overordnede rammer, der gælder for dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. Via linket herunder kan du finde informationer om dagtilbuddene i kommunen samlet i et dokument.

Retningslinjer for tildeling af pladser til dagtilbud i Roskilde Kommune

Her kan du læse de retningslinjer, der gælder for den måde, der tildeles plads på i kommunale og selvejende dagtilbud i Roskilde Kommune. Reglerne gælder ikke private institutioner eller puljeordninger, der selv fastsætter, hvordan de tildeler plads.

Faglige profiler for ledere og medarbejdere i dagtilbud

Herunder kan du læse, hvilke faglige profiler ledere og medarbejdere i 0-6 års dagtilbud skal have i Roskilde Kommune. Stillingsprofilerne er udarbejdet både for at kunne danne udgangspunkt for gode arbejdsfællesskaber mellem de forskellige faggrupper og til brug i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere. 

Praktiksted i dagtilbud i Roskilde Kommune

professionshøjskolernes praktikportal kan du som studerende logge ind og bl.a. finde praktikstedsbeskrivelser fra institutioner i Roskilde Kommune.