Rammer for dagtilbud i Roskilde Kommune

Her kan du bl.a. læse om kommunens visioner og målsætninger for arbejdet med børn og unge og om de rammer, der gælder for arbejdet i dagtilbuddene

Roskilde Kommunes børne- og ungepolitik

Alle børn og unge skal trives og blive hele mennesker. Roskilde Kommunes børne- og ungepolitik opstiller en række målsætninger for at nå denne vision.

Rammer for dagtilbud  i Roskilde Kommune

Dette dokument beskriver de overordnede rammer, der gælder for dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. Via linket herunder kan du finde informationer om dagtilbuddene i kommunen samlet i et dokument.

Retningslinjer for tildeling af pladser til dagtilbud i Roskilde Kommune

Her kan du læse de retningslinjer, der gælder for den måde, der tildeles plads på i kommunale og selvejende dagtilbud i Roskilde Kommune. Reglerne gælder ikke private institutioner eller puljeordninger, der selv fastsætter, hvordan de tildeler plads.

Forældresamarbejde og behandling af personoplysninger

Her kan du læse om samarbejdet og kommunikationen mellem hjemmet og dagtilbud, herunder hvordan vi behandler personoplysninger.

Forældresamarbejde og personoplysninger (hent som PDF)

Faglige profiler for ledere og medarbejdere i dagtilbud

Herunder kan du læse, hvilke faglige profiler ledere og medarbejdere i 0-6 års dagtilbud skal have i Roskilde Kommune. Stillingsprofilerne er udarbejdet både for at kunne danne udgangspunkt for gode arbejdsfællesskaber mellem de forskellige faggrupper og til brug i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere. 

Praktiksted i dagtilbud i Roskilde Kommune

professionshøjskolernes praktikportal kan du som studerende logge ind og bl.a. finde praktikstedsbeskrivelser fra institutioner i Roskilde Kommune.