Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Skole og Børn

Roskilde Kommune har på en række sagsområder fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, fra kommunen modtager en ansøgning, til du som borger modtager en afgørelse.

Hvornår kan du forvente svar?

Roskilde Kommunes sagsbehandlingsfrister er fastsat efter § 3, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

På Skole og Børns område er sagsbehandlingsfristerne i forhold til behandling af ansøgninger efter serviceloven på børne- og ungeområdet og efter dagtilbudsloven.

Sagsbehandlingsfristerne er generelle. Det betyder, at der kan være særlige situationer, hvor den angivne sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes. Hvis en sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes, vil du som ansøger få besked om, hvornår du kan forvente en afgørelse.

Serviceloven

Ansøgning om 

Frist

Hjemmetræning i hjemmet
(§ 32 a)

6 måneder

Dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn og unge under 18 år med betydelig og varigt nedsat funktionsvene
(§ 41)

8 uger

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af hjemmeboende børn med betydelig og varigt nedsat funktionsevne
(§ 42)

8 uger

Afløsning eller aflastning til forældre eller andre nære pårørende, der passer et barn/ung med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
(§ 44)

8 uger

Ledsagelse til unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene grundet betydelig og varigt nedsat funktionsevne
(§ 45)

8 uger

Dagtilbudsloven

Ansøgning om 

Frist

Fritagelse for et sundt frokostmåltid
(§ 16 a, stk. 3)

4 uger

Deltidsplads i et kommunalt eller selvejende dagtilbud i Roskilde Kommune
(§ 27 b)

4 uger

Deltidsplads i privatinstitution eller i et dagtilbud i en anden kommune
(§ 27 b)

8 uger

Kombinationstilbud
(§ 85 a)

4 uger

Økonomisk fripladstilskud til en plads i dagtilbud, SFO eller klub
(§ 43, stk.1, nr. 2 (dagtilbud), § 63, nr. 2, jf. folkeskolelovens § 50, stk. 2 (SFO),
og § 76, stk. 1, nr. 1 (klub))

4 uger

Socialpædagogisk fripladstilskud til en plads i dagtilbud, SFO eller klub
(§ 43, stk.1, nr. 4 (dagtilbud), § 63, nr. 4, jf. folkeskolelovens § 50, stk. 2 (SFO),
og § 76, stk. 1, nr. 2 (klub))

8 uger

Tilskud til privat pasning
(§ 80)

4 uger

Tilskud til pasning af egne børn
(§ 86)

4 uger

Kontakt

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.