Hvad koster en plads i dagtilbud, SFO eller klub?

Her finder du de gældende takster for plads i dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og klub.

Dagtilbud

Pr. måned i 2023

 

Pr. måned i 2024

 

Dagpleje, fuldtidsplads med mad

3.611 kr.

4.304 kr.

Dagpleje, deltidsplads med mad

2.576 kr.

3.038 kr.

Vuggestue, fuldtidsplads uden mad

3.611 kr.

3.698 kr.

Vuggestue, deltidsplads uden mad

2.576 kr.

2.611 kr.

Børnehave, fuldtidsplads uden mad

1.890 kr.

1.943 kr.

Børnehave, deltidsplads uden mad

1.387 kr.

1.414 kr.

Mad i vuggestue eller børnehave

709 kr.

877 kr.

Dagtilbud, kombinationstilbud

Pr. måned i 2023

 

Pr. måned i 2024

 

Dagpleje, 20 t/uge med mad

2.095 kr.

2.449 kr.

Dagpleje, 30 t/uge med mad

2.576 kr.

3.038 kr.

Dagpleje, 42,5 t/uge med mad

3.178 kr.

3.774 kr.

Vuggestue, 20 t/uge uden mad

2.095 kr.

2.105 kr.

Vuggestue, 30 t/uge uden mad

2.576 kr.

2.611 kr.

Vuggestue, 42,5 t/uge uden mad

3.178 kr.

3.243 kr.

Børnehave, 20 t/uge uden mad

1.153 kr.

1.168 kr.

Børnehave, 30 t/uge uden mad

1.387 kr.

1.414 kr.

Børnehave, 42,5 t/uge uden mad

1.679 kr.

1.721 kr.

Skolefritidsordning (SFO) og klub

Pr. måned i 2023

Pr. måned i 2024

Skolefritidsordning (SFO) 0. - 3. klasse

2.081 kr. (11 mdr.)

2.252 kr. (11 mdr.)

Morgenpasning for børn, der er startet i klub 1/5

139 kr.

152 kr.

Klub 4. - 7. klasse

435 kr.

458 kr.

Klub Ung (NB brugerbetaling på arrangementer)

Gratis

Gratis

Det skal du betale

Hvis dit barn går i et børnehus, hvor der både er vuggestue og børnehave, skal du fra 1. januar 2024 betale vuggestuetakst til måneden efter, hvor dit barn fylder 3 år. Fra måneden efter dit barn fylder 3 år skal du betale børnehavetakst. Her er det altså alderen, der afgør, hvilken takst du skal betale - fordi det er en integreret institution.

Hvis dit barn ikke går i et børnehus, skal du betale den takst for det tilbud dit barn går i - uanset alder. Først når barnet flytter fra dagpleje eller vuggestue til en børnehave, gælder børnehavetaksten. Det betyder altså for børn, der ikke går i en integreret institution som et børnehus:

  • at børn i vuggestue uanset alder skal betale vuggestuetakst,
  • at børn i dagpleje uanset alder skal betale dagplejetakst,
  • at børn i børnehaver skal betale børnehavetakst.

Økonomisk friplads i dagtilbud, SFO og klub

Er din husstands samlede aktuelle A-indkomst under 601.200 kr. årligt i 2023, og under 622.200 kr. årligt i 2024, kan du få et tilskud fra kommunen, som helt eller delvist dækker udgifterne til pasning, alt efter indkomstens størrelse. Tilskuddet hedder økonomisk friplads, og du kan søge det digitalt her på siden.

Du kan søge tilskud til:

  • Daginstitution, dagpleje inklusiv mad
  • SFO
  • Klub

Hjemmeboende børns indtægt skal ikke regnes med i den samlede aktuelle A-indkomst. Men vær opmærksom på, at feriepenge nu medregnes når de optjenes, og ikke når de udbetales, hvilket kan få betydning for dit økonomiske fripladstilskud.

Se en oversigt over samlet indkomst og tilskuddets størrelse

Er der hos forældrene eller den forælder, der har folkeregisteradressen, mere end et barn under 18 år i hjemmet, forhøjes fripladsskalaens indtægtsgrænser med kr. 7.000 for hvert barn ud over det første barn. Er du enlig forsørger, vil du i 2023 få trukket  67.719 kr., i 2024 vil du få trukket 70.089 kr. fra indkomstgrundlaget, før fripladstilskuddet beregnes. 

Efter du har sendt ansøgningen, vil tilskuddet gælde fra den 1. i den efterfølgende måned.

Hvis du tre måneder i træk ikke modtager økonomisk fripladstilskud, fordi din indkomst er steget, skal du søge om økonomisk fripladstilskud på ny, hvis du igen er berettiget til tilskud.

Socialpædagogisk fripladstilskud

Du kan søge om socialpædagogisk friplads til dit barn, hvis det af sociale eller pædagogiske grunde er særlig påkrævet, at dit barn er i dagtilbuddet, SFO’en eller klubben, og hvis spørgsmålet om betalingen gør det svært for barnet at blive optaget eller blive i dagtilbuddet, SFO’en eller klubben.

Ansøgningen vil blive behandlet ud fra en konkret og individuel vurdering af familiens og barnets situation.

Du kan få ansøgningsskema og retningslinjer for tildeling af socialpædagogisk friplads ved at henvende dig til Børn og unge på boernogunge@roskilde.dk.

Kontakt Skole og Børn

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.

Hvis du vil sende personlige, fortrolige eller følsomme oplysninger, anbefaler vi, at du sender sikker post til os.