Hvad koster en plads i dagtilbud, SFO eller klub?

Her finder du de gældende takster for plads i dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og klub.

Dagtilbud

Pr. måned i 2021

Pr. måned i 2021 fra 1/8

Dagpleje, fuldtidsplads med mad

3.257 kr.

3.419 kr.

Dagpleje, deltidsplads med mad

2.270 kr.

2.375 kr.

Vuggestue, fuldtidsplads uden mad

3.257 kr.

3.419 kr.

Vuggestue, deltidsplads uden mad

2.270 kr.

2.375 kr.

Børnehave, fuldtidsplads uden mad

1.707 kr.

1.791 kr.

Børnehave, deltidsplads uden mad

1.226 kr.

1.276 kr.

Mad i vuggestue eller børnehave

672 kr.

672 kr.

Dagtilbud, kombinationstilbud

Pr. måned i 2021

Pr. måned i 2021 fra 1/8

Dagpleje, 20 t/uge med mad

1.810 kr.

1.890 kr.

Dagpleje, 30 t/uge med mad

2.270 kr.

2.375 kr.

Dagpleje, 42,5 t/uge med mad

2.844 kr.

2.982 kr.

Vuggestue, 20 t/uge uden mad

1.810 kr.

1.890 kr.

Vuggestue, 30 t/uge uden mad

2.270 kr.

2.375 kr.

Vuggestue, 42,5 t/uge uden mad

2.844 kr.

2982 kr.

Børnehave, 20 t/uge uden mad

1.002 kr.

1.037 kr.

Børnehave, 30 t/uge uden mad

1.226 kr.

1.276 kr.

Børnehave, 42,5 t/uge uden mad

1.506 kr.

1.576 kr.

Skolefritidsordning (SFO) og klub

Pr. måned i 2021

Skolefritidsordning (SFO) 0. - 3. klasse

1.970 kr. (11 mdr.)

Morgenpasning for børn, der er startet i klub 1/5

131 kr.

Klub 4. - 7. klasse

415 kr.

Klub Ung (NB brugerbetaling på arrangementer)

Gratis

Det skal du betale

Hvis dit barn går i et børnehus, hvor der både er vuggestue og børnehave, skal du betale vuggestuetakst indtil den måned, hvor dit barn fylder 3 år. Fra måneden dit barn fylder 3 år skal du betale børnehavetakst. Her er det altså alderen, der afgør, hvilken takst du skal betale - fordi det er en integreret institution.

Hvis dit barn ikke går i et børnehus, skal du betale den takst for det tilbud dit barn går i - uanset alder. Først når barnet flytter fra dagpleje eller vuggestue til en børnehave, gælder børnehavetaksten. Det betyder altså for børn, der ikke går i en integreret institution som et børnehus:

  • at børn i vuggestue uanset alder skal betale vuggestuetakst,
  • at børn i dagpleje uanset alder skal betale dagplejetakst,
  • at børn i børnehaver skal betale børnehavetakst.

Økonomisk friplads i dagtilbud, SFO og klub

Er din husstands samlede aktuelle A-indkomst under 563.800 kr. årligt i 2020 eller 576.800 kr. i 2021, kan du få et tilskud fra kommunen, som helt eller delvist dækker udgifterne til pasning, alt efter indkomstens størrelse. Tilskuddet hedder økonomisk friplads, og du kan søge det digitalt her på siden.

Du kan søge tilskud til:

  • Daginstitution, dagpleje inklusiv mad
  • SFO
  • Klub

Hjemmeboende børns indtægt skal ikke regnes med i den samlede aktuelle A-indkomst. Men vær opmærksom på, at feriepenge nu medregnes når de optjenes, og ikke når de udbetales, hvilket kan få betydning for dit økonomiske fripladstilskud.

Se en oversigt over samlet indkomst og tilskuddets størrelse

Er der hos forældrene eller den forælder, der har folkeregisteradressen, mere end et barn under 18 år i hjemmet, forhøjes fripladsskalaens indtægtsgrænser med kr. 7.000 for hvert barn ud over det første barn. Er du enlig forsørger, vil du i 2020 få trukket  63.506 kr. fra indkomstgrundlaget, før fripladstilskuddet beregnes. Fradraget som enlig forsørger stiger i 2021 til 64.967 kr.

Efter du har sendt ansøgningen, vil tilskuddet gælde fra den 1. i den efterfølgende måned.

Hvis du tre måneder i træk ikke modtager økonomisk fripladstilskud, fordi din indkomst er steget, skal du søge om økonomisk fripladstilskud på ny, hvis du igen er berettiget til tilskud.

Socialpædagogisk fripladstilskud

Du kan søge om socialpædagogisk friplads til dit barn, hvis det af sociale eller pædagogiske grunde er særlig påkrævet, at dit barn er i dagtilbuddet, SFO’en eller klubben, og hvis spørgsmålet om betalingen gør det svært for barnet at blive optaget eller blive i dagtilbuddet, SFO’en eller klubben.

Ansøgningen vil blive behandlet ud fra en konkret og individuel vurdering af familiens og barnets situation.

Du kan få ansøgningsskema og retningslinjer for tildeling af socialpædagogisk friplads ved at henvende dig til Børn og unge på boernogunge@roskilde.dk.