Hvad koster en plads i dagtilbud, SFO eller klub?

Her finder du de gældende takster for plads i dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og klub.

Dagtilbud

Pr. måned i 2022

 

Pr. måned i 2023

 

Dagpleje, fuldtidsplads med mad

3.404 kr.

3.611 kr.

Dagpleje, deltidsplads med mad

2.406 kr.

2.576 kr.

Vuggestue, fuldtidsplads uden mad

3.404kr.

3.611 kr.

Vuggestue, deltidsplads uden mad

2.406 kr.

2.576 kr.

Børnehave, fuldtidsplads uden mad

1.786 kr.

1.890 kr.

Børnehave, deltidsplads uden mad

1.300 kr.

1.387 kr.

Mad i vuggestue eller børnehave

679 kr.

709 kr.

Dagtilbud, kombinationstilbud

Pr. måned i 2022

 

Pr. måned i 2023

 

Dagpleje, 20 t/uge med mad

1.942 kr.

2.095 kr.

Dagpleje, 30 t/uge med mad

2.406 kr.

2.576 kr.

Dagpleje, 42,5 t/uge med mad

2.986 kr.

3.178 kr.

Vuggestue, 20 t/uge uden mad

1.942 kr.

2.095 kr.

Vuggestue, 30 t/uge uden mad

2.406 kr.

2.576 kr.

Vuggestue, 42,5 t/uge uden mad

2986 kr.

3.178 kr.

Børnehave, 20 t/uge uden mad

1.074 kr.

1.153 kr.

Børnehave, 30 t/uge uden mad

1.300 kr.

1.387 kr.

Børnehave, 42,5 t/uge uden mad

1.583 kr.

1.679 kr.

Skolefritidsordning (SFO) og klub

Pr. måned i 2022

Pr. måned i 2023

Skolefritidsordning (SFO) 0. - 3. klasse

2.010 kr. (11 mdr.)

2.081 kr. (11 mdr.)

Morgenpasning for børn, der er startet i klub 1/5

134 kr.

139 kr.

Klub 4. - 7. klasse

421 kr.

435 kr.

Klub Ung (NB brugerbetaling på arrangementer)

Gratis

Gratis

Det skal du betale

Hvis dit barn går i et børnehus, hvor der både er vuggestue og børnehave, skal du betale vuggestuetakst indtil den måned, hvor dit barn fylder 3 år. Fra måneden dit barn fylder 3 år skal du betale børnehavetakst. Her er det altså alderen, der afgør, hvilken takst du skal betale - fordi det er en integreret institution.

Hvis dit barn ikke går i et børnehus, skal du betale den takst for det tilbud dit barn går i - uanset alder. Først når barnet flytter fra dagpleje eller vuggestue til en børnehave, gælder børnehavetaksten. Det betyder altså for børn, der ikke går i en integreret institution som et børnehus:

  • at børn i vuggestue uanset alder skal betale vuggestuetakst,
  • at børn i dagpleje uanset alder skal betale dagplejetakst,
  • at børn i børnehaver skal betale børnehavetakst.

Økonomisk friplads i dagtilbud, SFO og klub

Er din husstands samlede aktuelle A-indkomst under 583.700 kr. årligt i 2022, i 2023 under 601.200 kr. årligt, kan du få et tilskud fra kommunen, som helt eller delvist dækker udgifterne til pasning, alt efter indkomstens størrelse. Tilskuddet hedder økonomisk friplads, og du kan søge det digitalt her på siden.

Du kan søge tilskud til:

  • Daginstitution, dagpleje inklusiv mad
  • SFO
  • Klub

Hjemmeboende børns indtægt skal ikke regnes med i den samlede aktuelle A-indkomst. Men vær opmærksom på, at feriepenge nu medregnes når de optjenes, og ikke når de udbetales, hvilket kan få betydning for dit økonomiske fripladstilskud.

Se en oversigt over samlet indkomst og tilskuddets størrelse

Er der hos forældrene eller den forælder, der har folkeregisteradressen, mere end et barn under 18 år i hjemmet, forhøjes fripladsskalaens indtægtsgrænser med kr. 7.000 for hvert barn ud over det første barn. Er du enlig forsørger, vil du i 2022 få trukket  65.747 kr., i 2023 67.719 kr. fra indkomstgrundlaget, før fripladstilskuddet beregnes. 

Efter du har sendt ansøgningen, vil tilskuddet gælde fra den 1. i den efterfølgende måned.

Hvis du tre måneder i træk ikke modtager økonomisk fripladstilskud, fordi din indkomst er steget, skal du søge om økonomisk fripladstilskud på ny, hvis du igen er berettiget til tilskud.

Socialpædagogisk fripladstilskud

Du kan søge om socialpædagogisk friplads til dit barn, hvis det af sociale eller pædagogiske grunde er særlig påkrævet, at dit barn er i dagtilbuddet, SFO’en eller klubben, og hvis spørgsmålet om betalingen gør det svært for barnet at blive optaget eller blive i dagtilbuddet, SFO’en eller klubben.

Ansøgningen vil blive behandlet ud fra en konkret og individuel vurdering af familiens og barnets situation.

Du kan få ansøgningsskema og retningslinjer for tildeling af socialpædagogisk friplads ved at henvende dig til Børn og unge på boernogunge@roskilde.dk.