Hvad koster en plads i dagtilbud, SFO eller klub?

Her finder du de gældende takster for plads i dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og klub.

Dagpleje, vuggestue og børnehave

Hvad koster en plads i dagtilbud? - Aktuelle frem til 1. august 2021

Dagtilbud

Pr. måned i 2021

Dagpleje, fuldtidsplads med mad

3.257 kr.

Dagpleje, deltidsplads med mad

2.270 kr.

Vuggestue, fuldtidsplads uden mad

3.257 kr.

Vuggestue, deltidsplads uden mad

2.270 kr.

Børnehave, fuldtidsplads uden mad

1.707 kr.

Børnehave, deltidsplads uden mad

1.226 kr.

Mad i vuggestue eller børnehave

672 kr.

Hvad koster en plads i dagtilbud - Takster pr. 1. august 2021

Dagtilbud

Pr. måned i 2021

Dagpleje, fuldtidsplads med mad

3.419 kr.

Dagpleje, deltidsplads med mad

2.270 kr.

Vuggestue, fuldtidsplads uden mad

3.419 kr.

Vuggestue, deltidsplads uden mad

2.270 kr.

Børnehave, fuldtidsplads uden mad

1.791 kr.

Børnehave, deltidsplads uden mad

1.226 kr.

Mad i vuggestue eller børnehave

672 kr.

Dagtilbud, kombinationstilbud

Pr. måned i 2021

Dagpleje, 20 t/uge med mad

1.810 kr.

Dagpleje, 30 t/uge med mad

2.270 kr.

Dagpleje, 42,5 t/uge med mad

2.844 kr.

Vuggestue, 20 t/uge uden mad

1.810 kr.

Vuggestue, 30 t/uge uden mad

2.270 kr.

Vuggestue, 42,5 t/uge uden mad

2877 kr.

Børnehave, 20 t/uge uden mad

1.002 kr.

Børnehave, 30 t/uge uden mad

1.226 kr.

Børnehave, 42,5 t/uge uden mad

1.506 kr.

Skolefritidsordning (SFO) og klub

Skolefritidsordning (SFO) og klub

Pr. måned i 2021

Skolefritidsordning (SFO) 0. - 3. klasse

1.970 kr. (11 mdr.)

Morgenpasning for børn, der er startet i klub 1/5

131 kr.

Klub 4. - 7. klasse

415 kr.

Klub Ung (NB brugerbetaling på arrangementer)

Gratis

Det skal du betale

Hvis dit barn går i et børnehus, hvor der både er vuggestue og børnehave, skal du betale vuggestuetakst indtil den måned, hvor dit barn fylder 3 år. Fra måneden dit barn fylder 3 år skal du betale børnehavetakst. Her er det altså alderen, der afgør, hvilken takst du skal betale - fordi det er en integreret institution.

Hvis dit barn ikke går i et børnehus, skal du betale den takst for det tilbud dit barn går i - uanset alder. Først når barnet flytter fra dagpleje eller vuggestue til en børnehave, gælder børnehavetaksten. Det betyder altså for børn, der ikke går i en integreret institution som et børnehus:

  • at børn i vuggestue uanset alder skal betale vuggestuetakst,
  • at børn i dagpleje uanset alder skal betale dagplejetakst,
  • at børn i børnehaver skal betale børnehavetakst.