Oprettelse af privat pasningsordning eller privat institution

Ønsker du at oprette en privat institution eller en privat pasningsordning, skal du ansøge kommunen om godkendelse og redegøre for, hvordan du vil leve op til godkendelseskriterierne.

Sådan ansøger du om at oprette privat pasningsordning

Private pasningsordninger er ordninger, hvor forældre modtager et økonomisk tilskud fra kommunen til at ansætte en privat børnepasser. Den private pasningsordning bygger på en aftale mellem forældrene og den private børnepasser.

Der er naturligvis nogle krav til en privat pasningsordning, som skal sikre, at barnet passes under forsvarlige forhold, og at der er læringsmiljøer i pasningsordningen, der fremmer barnets tryghed, trivsel, læring og udvikling. Det kan du læse mere om nedenfor.

Ønsker du at oprette en privat pasningsordning, skal du udfylde en ansøgning. Ansøgningen finder du her på siden, og du sender den til dagplejen@roskilde.dk. I emnefeltet skal du skrive ”Ansøgning om oprettelse af privat pasningsordning”. Du vil herefter blive kontaktet af tilsynsførende i dagplejen for at aftale et besøg. Du må regne med, at der kan gå op til 4 uger fra din ansøgning er modtaget til vi kan komme på besøg.

Private pasningsordninger skal leve op til den generelle bestemmelse om formål i dagtilbudslovens § 1 og § 78 og 79.

Sådan ansøger du om at oprette en privat institution

Hvis man ønsker at oprette en privat institution, fastsætter den selv regler for optagelse af børn i institutionen, og den beslutter selv, hvem der optages. Børnene visiteres altså ikke gennem kommunens pladsanvisning. Institutionen bestemmer også selv, hvor meget forældrene skal betale.

Institutionens tilskud afhænger af, hvor mange børn, der er optaget. Kommunen yder tilskud til børn i alderen fra 6 måneder til skolestart. Det er en forudsætning, at børnene skal være berettiget til en plads i et kommunalt dagtilbud. Tilskuddet gives også, hvis barnet er optaget i en privat institution, som er godkendt af en anden kommune.

For at oprette en privat institution skal den godkendes. Det kræver, at institutionen kan leve op til og overholde en række kriterier f.eks.:

  • De kommunalt fastsatte godkendelseskriterier.
  • Gældende krav til bygninger, legepladser, mv.
  • Gældende lovgivning for dagtilbud.

En privat institution kan ikke etableres som dagplejetilbud.

Ønsker du at oprette en privat institution, skal du indsende ansøgning og dokumentation til Skole- og Børnesekretariatet. I din ansøgning skal du redegøre for, hvordan du vil leve op til godkendelseskriterierne. Læs mere om dem nedenfor.

Dagplejen

Gormsvej 7
4000 Roskilde

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.

Skole og Børn sekretariatet

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.

Hvis du vil sende personlige, fortrolige eller følsomme oplysninger, anbefaler vi, at du sender sikker post til os.