Få indflydelse: forældrebestyrelser og dialogforum i dagtilbud

Alle dagtilbud skal have en forældrebestyrelse. For Skole- og Børneudvalget er dialogen med dagtilbudsbestyrelserne vigtig i udviklingen af kommunens dagtilbud.

De kommunale daginstitutioner er organiseret i områder med flere afdelinger Områdestrukturen betyder, at der for hvert område er en områdeforældrebestyrelse og for hver afdeling et forældrekontaktudvalg (FKU).

Den kommunale dagpleje er er organiseret som en samlet institution. med en samlet forældrebestyrelse.

Rammerne for forældrebestyrelsernes og forældrekontaktudvalgenes arbejde er fastsat i ”Styrelsesvedtægten for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune” samt i ”Styrelsesvedtægten for forældrebestyrelsen i den kommunale dagpleje i Roskilde Kommune”.

Du kan se styrelsesvedtægterne nederst på siden her.

Dagtilbudsforum - et dialogforum for forældrerepræsentanter

Skole- og Børneudvalget ønsker at have en dialog med forældre om udviklingen af dagtilbudsområdet. Derfor mødes udvalgets medlemmer med forældrerepræsentanter fra kommunens dagtilbud i Dagtilbudsforum to gange om året.  

Dagtilbudsforum består af Skole- og Børneudvalgets medlemmer, forældrerepræsentanter fra områdebestyrelserne, forældrekontaktudvalg, dagplejens bestyrelse og bestyrelserne for de selvejende institutioner samt leder- og medarbejderrepræsentanter på dagtilbudsområdet.

Invitation til dialogforum 23. april 2024

Forældrerepræsentanter inviteres til den halvårlige dialog med Skole- og Børneudvalget. 

Den 23. april 2024 kl. 17.00 - 19.00 i kaninen på rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde. 

Overskriften for forårets dialogforum er Stærke fællesskaber for alle børn og unge. 

Byrådet arbejder med en vision om, at ”Velfærd skaber vi sammen”, og alle politiske udvalg arbejder med en omstilling af kommunens kernevelfærd.

På aftenens dialogmøde skal vi blandt andet drøfte, hvordan vi sammen på Skole- og Børneudvalgets område kan arbejde for at have stærke lokale fællesskaber og brede almene miljøer i dagtilbud, skoler, SFO og klubber.

Husk at tilmelde dig til dialogforum ved at sende en mail til Skole og Børn Sekretariatet skoleogboern@roskilde.dk, senest den 17. april 2024.

Datoer for dialogforum i 2024

Skole- og Børneudvalget holder fælles dialogforum mellem Dagtilbudsforum og Skole, SFO og Klubforum i 2024. 

Møderne holdes:

  • Tirsdag den 23. april 2024 kl. 17.00 - 19.00
  • Tirsdag den 12. november 2024 kl. 17.00 - 19.00 

Mødet er for forældrerepræsentanter i bestyrelser og forældrekontaktudvalg på skole-, klub- og dagtilbudsområdet. 

Nærmere information med invitation og program vil blive sendt ud via lederne på området og vil blive tilgængeligt her på siden forud for møderne.  

Anbefalinger fra Tænketanken for fremtidens forældresamarbejde

Tænketanken for fremtidens forældresamarbejde, som Skole- og Børneudvalget nedsatte i 2022, har nu afsluttet sit arbejde.

Tænketanken har fremsat 3 anbefalinger og to af disse, besluttede Skole- og Børneudvalget den 7. november 2023, at alle dagtilbud, skoler, SFO’er og klubber skal arbejde videre med lokalt i bestyrelserne.

På Skole- og Børneudvalgets møde med dialogfora for Dagtilbud og Skole/SFO/Klub den 16. november 2023 blev anbefalingerne også drøftet, med fokus på, hvad bestyrelserne har brug for, for at kunne arbejde med anbefalingerne lokalt.

På den baggrund er nedenstående materiale udarbejdet og sendt til dagtilbud, skoler og klubber til brug for den lokale dialog i bestyrelserne om de to anbefalinger.

Materiale til drøftelse af anbefalinger fra Tænketanken for fremtidens forældresamarbejde

Kontakt Skole og Børn

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.

Hvis du vil sende personlige, fortrolige eller følsomme oplysninger, anbefaler vi, at du sender sikker post til os.