Få indflydelse: forældrebestyrelser og dialogforum i dagtilbud

Alle dagtilbud skal have en forældrebestyrelse. For Skole- og Børneudvalget er dialogen med dagtilbudsbestyrelserne vigtig i udviklingen af kommunens dagtilbud.

De kommunale daginstitutioner er organiseret i områder med flere afdelinger Områdestrukturen betyder, at der for hvert område er en områdeforældrebestyrelse og for hver afdeling et forældrekontaktudvalg (FKU).

Den kommunale dagpleje er er organiseret som en samlet institution. med en samlet forældrebestyrelse.

Rammerne for forældrebestyrelsernes og forældrekontaktudvalgenes arbejde er fastsat i ”Styrelsesvedtægten for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune” samt i ”Styrelsesvedtægten for forældrebestyrelsen i den kommunale dagpleje i Roskilde Kommune”.

Du kan se styrelsesvedtægterne nederst på siden her.

Dagtilbudsforum - et dialogforum for forældrerepræsentanter

Skole- og Børneudvalget ønsker at have en dialog med forældre om udviklingen af dagtilbudsområdet. Derfor mødes udvalgets medlemmer med forældrerepræsentanter fra kommunens dagtilbud i Dagtilbudsforum to gange om året.  

Dagtilbudsforum består af Skole- og Børneudvalgets medlemmer, forældrerepræsentanter fra områdebestyrelserne, forældrekontaktudvalg, dagplejens bestyrelse og bestyrelserne for de selvejende institutioner samt leder- og medarbejderrepræsentanter på dagtilbudsområdet.

Næste møde i Dagtilbudsforum er torsdag den 16. november 2023 kl. 17.00 - 19.00

Skole- og Børneudvalget holder fælles dialogforum mellem Dagtilbudsforum og Skole, SFO og Klubforum torsdag den 16. november 2023 kl. 17.00 - 19.00. 

Mødet er for forældrerepræsentanter i bestyrelser og forældrekontaktudvalg på skole-, klub- og dagtilbudsområdet. 

Mødet holdes i Kreativt hus for børn, Algade 31. 

Tilmelding skal sendes via mail til Skole og Børn Sekretariatet skoleogboern@roskilde.dk, senest den 10. november 2023. 

Invitation er sendt ud via lederne på området og kan også findes nedenfor på denne side.  

Invitation til dialogforum den 16. november 2023