Læs om hvordan du skifter læge, om transport til lægehjælp, om sundhedskort, det blå sygesikringskort og det særlige sundhedskort.

Skift læge

Skift læge eller sygesikringsgruppe her på siden eller bestil tid i Borgerservice

Sundhedskort

Hvis du mister dit sundhedskort - tidligere kaldet sygesikringsbevis - kan du bestille et nyt her på siden.

Det blå sygesikringskort

Du skal bruge det blå EU-sygesikringskort, når du rejser til et EU-land, Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein.

Kørsel til lægehjælp

Du kan i nogle tilfælde få transport til læge eller speciallæge refunderet.

Det særlige sundhedskort

Det særlige sundhedskort er til dig, der har ret til behandling men ikke er registreret i folkeregistret.

Her kan du læse mere om henvisning, ventetid, Frit Valg, planlægning af genoptræningsforløbet, klagemulighed m.m.

Hvordan bliver jeg henvist til genoptræning?

Alt om henvisning, ventetid, Frit Valg, planlægning af genoptræningsforløbet, klagemulighed mm.

Muligheder for genoptræning

Alt om genoptræningstilbud til forskellige diagnoser, hvad vi kan tilbyde dig, og hvor træningen foregår.

Kørsel til genoptræning

Alt om kørsel til genoptræning, befordringsgodtgørelse, priser, afbud mm.

Find vej til Træning og Sundhed

Her kan du få hjælp til at finde vej til vores Sundheds- og Omsorgscentre og genoptræningssteder

Erhvervet hjerneskade

Få råd og vejledning hos Hjerneskadekoordinator.

Hvordan kan jeg klage?

Vi vil gerne høre fra dig, hvis du er tilfreds eller utilfreds med den træning, du modtager, eller hvis du har forslag til, hvordan vi kan hjælpe dig endnu bedre.

Praktik i Træning og Sundhed

I Træning og Sundhed har vi både erhvervspraktikanter fra Folkeskolen og ergo- og fysioterapeutstuderende.

Neuropædagogisk vejledningsteam

Støtte i dit hjem og nærmiljø

Meld afbud til Træning og Sundhed

Meld afbud til hold, kursustilbud og individuelle aftaler i Træning og Sundhed

Her kan du læse meget mere om hjælpemidler, boligændringer, kørsel og forbrugsgoder.

Hjælpemiddelafsnittet

Du kan søge om hjælpemidler, forbrugsgoder og ændringer af din bolig, hvis du har en varigt nedsat funktionsevne.

Personlige hjælpemidler

Der findes mange forskellige personlige hjælpemidler, som kan hjælpe dig til at få en bedre hverdag.

Tekniske hjælpemidler

Der findes mange forskellige tekniske hjælpemidler, som kan hjælpe dig til at få en bedre hverdag.

Forbrugsgoder

Forbrugsgoder er produkter, der kan købes i almindelige forretninger og som i nogle tilfælde godt kan fungere som et hjælpemiddel.

Biler

Du har som borger i Roskilde Kommune mulighed for at søge om støtte til køb af bil, hvis du har en varigt nedsat fysisk funktionsevne.

Kørsel til svært bevægelseshæmmede og synshandicappede

Du har mulighed for at blive medlem af kørselsordningen flexhandicap hos Movia, hvis du er svært bevægelseshæmmet og derfor ikke kan benytte de offentlige trafikmidler.

Boligændringer

Du kan få støtte til ændringer i din bolig, hvis du har en varig nedsat funktionsevne. Ændringen skal være nødvendig for at gøre din bolig bedre egnet som opholdssted.

Aflevering af hjælpemidler

Hvis du eller én af dine pårørende har hjælpemidler, der ikke længere er brug for, skal de afleveres til Hjælpemiddelafsnittets depot.

Her kan du finde mere information om hjemmesygepleje og sygepleje på klinik.

Hjemmesygepleje og sygepleje på klinik

Formålet med sygepleje er at fremme din sundhed og at give dig en sammenhængende pleje og behandling, når du er syg, hvad enten sygdommen er midlertidig, kronisk eller omhandler livets afslutning.

Inkontinens

Påvirker inkontinens din hverdag? Næsten en halv million danskere lider af inkontinens.

Vi ved, at det er svært at miste en, man har kær. Derfor har vi samlet information om, hvad du har af muligheder før og efter din næres død.

Den sidste tid og livets afslutning

Der er mange ting at holde styr på, når du er pårørende til en døende, eller når en afdød skal begraves.

Plejeorlov til pasning af døende pårørende

Ønsker du at passe en nær slægtning eller ven, der har valgt at dø i eget hjem, kan du søge om plejevederlag.

Hospice

Du kan tilbringe din sidste tid på et hospice, hvis du har en alvorlig sygdom, og du ikke har udsigt til helbredelse.

Dødsfald

Ved dødsfald skal en læge skrive en dødsattest. Herefter kan du anmode om begravelse eller brænding af afdøde.

Sorggruppe

Har du mistet en af dine kære? Og har du lyst til at være en del af et uformelt, men nærværende fællesskab?

Begravelse eller bisættelse

En afdød skal enten begraves eller kremeres. Begravelse eller kremering skal normalt ske senest otte dage efter dødsfaldet.

Begravelseshjælp

Efterladte har ret til begravelseshjælp, når en person med dansk sygesikring dør.

Hvis du har brug for en livsstilsændring, har kommunens sundhedscenter en række tilbud, som kan hjælpe dig godt på vej.

Styrk din mentale sundhed i nyt ABC-gruppeforløb

Vil du være røgfri?

Se, hvilken hjælp du kan få til at stoppe med at ryge. Vi udbyder blandt andet kurser, hvor du kan få støtte i dit rygestop.

Fleksible rygestopforløb til psykisk sårbare

Rygestopforløb til personer med sociale eller psykiske udfordringer.

Alkoholrådgivning

Fylder alkohol for meget i din hverdag? Og ønsker du at ændre dine alkoholvaner?

Motionsvejledning (Sundhedscentrets tilbud)

Er du motiveret for at være mere fysisk aktiv?

Motionshold (Sundhedscentrets tilbud)

Vil du gerne bevæge dig mere, men har svært ved at komme i gang?

Sundhedsdagen

Sundhedsdagen er en festlig dag for alle i Roskilde Kommune - uanset om du går meget op i sundhed, eller om du bare gerne vil have en ekstra oplevelse, mens du shopper i Roskildes mangfoldige handelsliv.

Her kan du læse mere om type 2-diabetes, kræft, lungesygdom, hjertekarsygdomme m.m.

Type 2-diabetes

Har du type 2-diabetes eller er på grænsen til at udvikle sygdommen?

Lungesygdom

Har du KOL eller en anden lungesygdom? Få råd og vejledning her.

Tilbud for kræftramte

Ønsker du information og vejledning før, under og efter dit behandlingsforløb?

Hjertekarsygdom

Har du en hjertesygdom, og ønsker du gode råd og vejledning til en bedre hverdag?

Kostvejledning

Ønsker du at få hjælp til at ændre kosten?

Hjælp til pårørende

Få støtte og vejledning som pårørende

Bækkenbundstræning

Få information om bækkenbundens opbygning, funktion og træning

Sundhedssamtale

Ønsker du at øge din sundhed?

I Roskilde Kommune har vi en række tilbud til vores børn og unge. Roskilde er her til alle tider.

Trivsel, sundhed og tandpleje

Sundhedsplejen og Tandplejen har en række tilbud til småbørn og til skolebørn. Alle tilbud er gratis og frivillige.

Er du forælder til en ung og søger efter hjælp?

Hvis du er bekymret for dit barns trivsel og sundhed, kan vi hjælpe dig med rådgivning og støtte.

Fylder alkohol, hash eller stoffer for meget?

Du kan altid få anonym og helt uforpligtende rådgivning, hvis du har brug for at tale med nogen eller ønsker at ændre dine vaner.

Har du spørgsmål om seksualitet, køn og krop?

Du kan altid få en snak med vores rådgivere om lige netop det, du har på hjertet.

Røgfrit Roskilde

Her kan du finde inspiration og hjælp til at skabe røgfri miljøer.

Ungeprojektet

Rådgivning og hjælp til unge over 16 år

Gode råd om unge og alkohol

Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn drikker. Hjælp dit barn med at finde balancen.

Oplever du at din mor eller far har problemer med rusmidler?

Du kan altid få hjælp og en snak med vores lokale rådgivere, hvis en af dine forældre har problemer med alkohol, hash, piller eller stoffer.

Vil du stoppe med at ryge eller bruge snus?

Så kan du få hjælp og vejledning til at blive nikotinfri, uanset om du ryger cigaretter, e-cigaretter, vandpibe eller bruger snus.

I Roskilde Kommune har vi flere tilbud til ældre. Her kan du fx læse om forebyggende hjemmebesøg, demens og tilbud fra foreninger.

Forebyggende hjemmebesøg

Tag en snak med os om din livssituation og hør mere om, hvilken hjælp du kan få.

Aktivt ældreliv

En række foreninger tilbyder én at tale med, nogle at være sammen med og forskellige andre aktiviteter.

Demens

Få hjælp og støtte, hvis du har en demenssygdom eller er pårørende

Sorggruppe

Har du mistet en af dine kære? Og har du lyst til at være en del af et uformelt, men nærværende fællesskab?

Bryd ensomhed

Roskilde Kommune sætter fokus på forebyggelse af ensomhed og social isolation i den tredje alder.

Fortæl for livet

Et gruppeforløb for ældre om deres livshistorier

Et godt seniorliv

Få inspiration til lokale tilbud, sundhed og fællesskaber

Mandefællesskaber

Savner du nye venskaber og et nyt fællesskab? Så er Mandefællesskabet måske noget for dig!

Hvis du skal testes for covid-19

Det er kun muligt at blive PCR-testet, såfremt en læge vurderer, at det er nødvendigt. Hvis du ikke har et sundhedsfagligt behov for PCR-test, henvises du til private testudbydere.

Tilbud til veteraner

Roskilde Kommune har en veterankoordinator, der kan støtte op om kommunens 502 registrerede veteraner og deres pårørende

Pjecer sundhedstilbud

Her kan du se, læse eller downloade vores pjecer om de gratis sundhedstilbud, som vi tilbyder borgere i Roskilde Kommune.

Værktøjskasse for Træning og Sundhed

Find øvelser, inspiration og træningsprogrammer om din træning og sundhed.

Selvhjælpsøvelser

Hør eller download mindfulness- og afspændingsøvelser.

Åben sundhedsrådgivning

Få en snak om din sundhed og et sundhedstjek