Tekniske hjælpemidler

Der findes mange forskellige tekniske hjælpemidler, som kan hjælpe dig til at få en bedre hverdag.

§ 112 - Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler kan være hjælpemidler inden for følgende områder: 

  • Hjælpemidler til personlig pleje (toiletforhøjer, badebænk mv.)
  • Hjælpemidler til mobilitet (albuestok, rollator, kørestol mv.)
  • Hjælpemidler til husholdningen (special arbejdsstol, særligt bestik mv.)
  • Hjælpemidler til indretning og tilpasning af boligen (løs rampe mv.)

De tekniske hjælpemidler bliver også kaldt genbrugshjælpemidler, da de ydes som et lån og vi genbruger dem via vores depotfunktion.  

Dine økonomiske forhold har ikke betydning for om du kan få bevilget et hjælpemiddel.

Der ydes støtte til hjælpemidler hvis du har en varig funktionsnedsættelse og det vurderes, at hjælpemidlet er en væsentlig lettelse i din dagligdag, eller en forudsætning for at du kan udføre dit erhverv. Hjælpemidler som skal anvendes som arbejdsredskab på en arbejdsplads kan ikke ydes efter servicelovens § 112. 

Når du søger om et hjælpemiddel vil en terapeut ofte aflægge dig et besøg for at snakke med dig om din ansøgning, og derudfra kunne vurdere om du er berettiget til hjælpemidlet. Det kan også være nødvendigt at indhente oplysninger fra din læge. 

 

Print ansøgningsskema

Kontakt

Du kan ringe til Hjælpemiddelafsnittet på telefon

4631 5473.

Åbningstid for telefonisk henvendelse:

Mandag- fredag kl. 9-14.

Sagsbehandling

Hvis du får et hjælpemiddel bevilget tager Hjælpemiddelafsnittet i Roskilde Kommune sig af eventuelle reparationer, mens du selv er ansvarlig for den daglige drift og vedligeholdelse. Du skal derfor være opmærksom på, at der kan være omkostninger forbundet med at låne et hjælpemiddel.

Sagsbehandlingsfristen på tekniske hjælpemidler og forbrugsgoder er 12 uger. 

Etablering af nødkald og nøgleboks er 2 uger.

Lovgivning: Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Syns- eller hørehjælpemidler og informations- eller kommunikationsteknologiske hjælpemidler

Frit valg

Du har mulighed for frit at vælge en anden leverandør end Roskilde Kommune.

Dog gælder der ikke frit valg af:

  • Genbrugshjælpemidler, hvis Roskilde Kommune kan stille et hjælpemiddel til rådighed, der er identisk med det du ønsker at købe.
  • Hjælpemidler der skal bruges for at sikre hjælperes arbejdsmiljø, fx personlift.

Hvis du ønsker at benytte dig af frit valg, skal du hurtigst muligt, efter du har modtaget din bevilling, gøre opmærksom på dette.

Din sagsbehandler vejleder dig om, hvordan og på hvilke betingelser du kan foretage køb hos en anden leverandør, ligesom du bliver vejledt om hvordan faktureringen skal foregå.

Kontakt Hjælpemiddelafsnittet

Gammel Darupvej 3A
4000 Roskilde

Telefon

Mandag - fredag

9-14

Personlig henvendelse

Mandag

9.30-12.30

Tirsdag

Lukket

Onsdag

9.30-12.30

Torsdag

Lukket

Fredag

9.30-12.30

INFO: Kvikservice holder lukket Fredag efter Kristi himmelfartsdag, i juli måned 23.12.2024 og mellem jul og nytår.