Trivsel, sundhed og tandpleje

Sundhedsplejen og Tandplejen har en række tilbud til småbørn og til skolebørn. Alle tilbud er gratis og frivillige.

Sundhedsplejersken kommer i barnets første leveår på hjemmebesøg og vejleder i amning, udvikling, kost, samspil i familien, forebyggelse af ulykker m.v. Første besøg er 4-5 dage efter fødslen. Familien følges til barnet er 3½ år.

Sundhedsplejersken har ind- og udskolingsundersøgelser og samtale. På øvrige klassetrin har sundhedsplejersken kontakt, enten ved samtaler eller ved sundhedspædagogiske oplæg/ øvelser med relevante emner, som fx kost, hygiejne og pubertet.

Tandplejen tilbyder gratis tandpleje for alle børn og unge fra 0-18 år. Det sker på de kommunale tandklinikker, og barnet bliver automatisk tilmeldt. Tilbuddet omfatter forebyggelse, undersøgelse og alle nødvendige tandbehandlinger.

Tandregulering tilbydes efter Sundhedsstyrelsens regler.

Spørgsmål og svar

Kontakt Sundhedsplejen