Forbrugsgoder

Forbrugsgoder er produkter, der kan købes i almindelige forretninger og som i nogle tilfælde godt kan fungere som et hjælpemiddel.

§ 113 - Forbrugsgoder

Forbrugsgoder er produkter, der kan købes i almindelige forretninger, og ikke er særligt fremstillet for at afhjælpe en funktionsnedsættelse.

I nogle tilfælde kan et forbrugsgode fungere som et hjælpemiddel, og du kan derfor få hjælp til anskaffelsen. Et el-køretøj er et eksempel på et forbrugsgode.

Hvad kan du ikke få støtte til?

Nogle forbrugsgoder er det så almindelige at anskaffe sig, at der ikke kan ydes støtte til dem. Det kan eksempelvis være almindelige stole, senge, tv-apparat, vaskemaskine mv., der normalt findes i ethvert hjem, der måtte ønske det.

Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder der koster under 500 kr.

Hvordan kan vi hjælpe?

Hjælp til forbrugsgode ydes almindeligvis som et tilskud på 50% af standardprisen som Roskilde Kommune har fastsat. I de tilfælde hvor forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel kan forbrugsgodet ydes som et udlån. Medmindre forbrugsgodet ydes som et udlån vil det være din ejendom, og du skal udover drift og vedligeholdelse selv sørge for reparation og udskiftning.

Dine økonomiske forhold har ikke betydning for om du kan få et bevilget et forbrugsgode.

For at få hjælp til anskaffelse af et forbrugsgode skal du opfylde de samme betingelser som for at få tildelt et hjælpemiddel. Det betyder at du skal have en varig funktionsnedsættelse, og det vurderes, at der er tale om en væsentlig daglig lettelse eller, at det er en forudsætning for at du kan udføre dit erhverv.

Der kan ikke ydes støtte efter Servicelovens regler om forbrugsgoder, hvis forbrugsgodet skal anvendes som arbejdsredskab i dit erhverv.   

Når du søger om et forbrugsgode vil terapeuten ofte aflægge dig et besøg for at snakke med dig om din ansøgning, og derudfra vurdere om du er berettiget til forbrugsgodet. Det kan også være nødvendigt at indhente oplysninger fra din læge. 

Ansøg elektronisk

Kontakt Hjælpemiddelafsnittet

Du kan ringe til Hjælpemiddelafsnittet på telefon 46 31 54 73.

Mandag-fredag kl. 9-14.

Sagsbehandlingsfrist

Sagsbehandlingsfristen på forbrugsgodet er 12 uger.

Lovgivning: Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Syns- eller hørehjælpemidler og informations- eller kommunikationsteknologiske hjælpemidler

Kontakt Hjælpemiddelafsnittet

Gammel Darupvej 3A
4000 Roskilde

Telefon

Mandag - fredag

9-14

Personlig henvendelse

Mandag

9.30-12.30

Tirsdag

Lukket

Onsdag

9.30-12.30

Torsdag

Lukket

Fredag

9.30-12.30

INFO: Kvikservice holder lukket Fredag efter Kristi himmelfartsdag, i juli måned og mellem jul og nytår.