Forbrugsgoder

Forbrugsgoder er produkter, der kan købes i almindelige forretninger og som i nogle tilfælde godt kan fungere som et hjælpemiddel. Det kan fx være et el-køretøj.

§ 113 Forbrugsgoder

Forbrugsgoder er produkter, der kan købes i almindelige forretninger, og ikke er særligt fremstillet for at afhjælpe en funktionsnedsættelse.

I nogle tilfælde kan et forbrugsgode fungere som et hjælpemiddel og du kan derfor få hjælp til anskaffelsen. Et el-køretøj er eksempler på et forbrugsgode.

Nogle forbrugsgoder er det så almindeligt at anskaffe sig, at der ikke kan ydes støtte til dem - det kan eksempelvis være almindelige stole, senge, tv-apparat, vaskemaskine mv., der normalt findes i ethvert hjem, der måtte ønske det.

Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder der koster under 500 kr.

Hjælp til forbrugsgode ydes almindeligvis som et tilskud på 50% af standardprisen som Roskilde Kommune har fastsat. I de tilfælde hvor forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel kan forbrugsgodet ydes som et udlån. Medmindre forbrugsgodet ydes som et udlån vil det være din ejendom, og du skal udover drift og vedligeholdelse selv sørge for reparation og udskiftning.

Dine økonomiske forhold har ikke betydning for om du kan få et bevilget et forbrugsgode.

For at få hjælp til anskaffelse af et forbrugsgode skal du opfylde de samme betingelser som for at få tildelt et hjælpemiddel. Det betyder at du skal have en varig funktionsnedsættelse, og det vurderes, at der er tale om en væsentlig daglig lettelse eller, at det er en forudsætning for at du kan udføre dit erhverv.

Der kan ikke ydes støtte efter Servicelovens regler om forbrugsgoder, hvis forbrugsgodet skal anvendes som arbejdsredskab i dit erhverv.   

Når du søger om et forbrugsgode vil terapeuten ofte aflægge dig et besøg for at snakke med dig om din ansøgning, og derudfra vurdere om du er berettiget til forbrugsgodet. Det kan også være nødvendigt at indhente oplysninger fra din læge. 

Ansøg elektronisk

Du kan ringe til Hjælpemiddelafsnittet på telefon 4631 5473.

Åbningstid for telefonisk henvendelse: 

Mandag- fredag kl. 9-12.

 

På følgende link kan du finde telefonnummeret på den terapeut der er tilknyttet det område du bor i find ergo- eller fysioterapeut (Under udarbejdelse).

Sagsbehandlingsfristen på forbrugsgodet i Roskilde Kommune er ved første-gangsansøgninger otte uger og ved øvrige fire uger. 

Lovgivning: Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

 

Syns- eller hørehjælpemidler og informations- eller kommunikationsteknologiske hjælpemidler

Kontakt Hjælpemiddelafsnittet

Gammel Darupvej 3A
4000 Roskilde

Telefon

Mandag - fredag

9-12

Kvikservice

Mandag

9.30-12.30

Tirsdag

Lukket

Onsdag

9.30-12.30

Torsdag

Lukket

Fredag

9.30-12.30

Kvikservice holder lukket i juli måned og mellem jul og nytår.