Tilbud til veteraner

Roskilde Kommune har en veterankoordinator, der kan støtte op om kommunens 502 registrerede veteraner og deres pårørende

Er du tidligere udsendt? Og har du behov for en snak? Så kan du kontakte Roskilde Kommunes veterankoordinator, Kassem Ibrahim, på mail eller telefon. Du finder hans kontaktinformation længere nede på siden.

Veterankoordinatoren kan give dig et overblik over, hvilke tilbud vi har i kommunen. Han kan også hjælpe dig med at skabe kontakt til de rette personer.

Din personlige indgang til Roskilde Kommune

Som veteran har du været udsendt i mindst én international operation. Du kan fortsat være ansat i Forsvaret, men kan også være overgået til civilsamfundet - til f.eks. uddannelse eller job.

Roskilde Kommunes veterankoordinator har mulighed for at trække på Veterancenterets særlige viden i arbejdet med at støtte kommunens 502 registrerede veteraner.

  • Veterankoordinatoren er veteranens personlig indgang til Roskilde Kommune og hjælper med rådgivning og sparring, hvis man har svært ved at navigere i det kommunale system.
  • Veterankoordinatoren skal sikre en helhedsorienteret og sammenhængende støtte til veteraner i Roskilde Kommune på tværs af kommunens afdelinger.
  • Veterankoordinatoren skal sikre samarbejde på tværs, vidensdeling og en målrettet indsats sammen med relevante aktører, herunder Veterancenteret i Ringsted.

Roskilde Kommune arbejder aktivt for at anerkende Danmarks veteraner, for eksempel på Flagdagen for Danmarks Udsendte.

Tilbud til dig

Roskilde Kommunes veterankoordinator

Kassem Ibrahim

Kassem Ibrahim

Hvad enten du er veteran, pårørende eller blot almindelig interesseret, er du velkommen til at kontakte vores veterankoordinator. 

46 31 30 00 20 53 18 72 kassemi@roskilde.dk