Boligændringer

Du kan få støtte til ændringer i din bolig, hvis du har en varig nedsat funktionsevne. Ændringen skal være nødvendig for at gøre din bolig bedre egnet som opholdssted.

§ 116 Boligændringer

Boligændringer bevilges efter Lov om Social Service § 116.

Du kan få støtte til ændringer i din bolig, hvis du har en varig nedsat funktionsevne.

Ændringen skal være nødvendig for at gøre din bolig bedre egnet som opholdssted.

Øvrige vilkår:

  • Hjælpen kan ydes uanset boligtype.
  • Hjælpen ydes i eget hjem, der hvor man varigt opholder sig. Boligindretning vedrører mur- og nagelfaste genstande.
  • Der skal søges, inden man går i gang med ændringer, og der skal foreligge bevilling.
  • Udgifterne skal være rimelige i forhold til de opnåede brugsmæssige fordele.
  • Der kan være tale om reetablering efter nærmere fastsatte betingelser, der aftales inden, man går i gang med boligændringerne.
  • Reetablering af ejerbolig sker kun helt undtagelsesvist.

Det kan for eksempel dreje sig om hjælp til ændring af adgangsforhold, ramper og fjernelse af dørtrin, opsætning af greb, ændringer i køkken og badeværelse. 

Ergoterapeuten vil sammen med dig gennemgå dit hjem og finde frem til, hvad du har brug for. 

Sagsbehandlingsfristen er ved mindre ændringer 10 uger, og ved større ændringer 30 uger.

Ansøg elektronisk

Lovgivning: Vejledning om hjælp til boligindretning og boligskift

og Bekendtgørelse om adgangen til frit valg af boligindretning efter lov om social service