Neuropædagogisk vejledningsteam

Støtte i dit hjem og nærmiljø

Neuropædagogisk Vejledningsteam tilbyder socialpædagogisk støtte til dig, der har en nyopstået eller nyere erhvervet hjerneskade, som påvirker dine fysiske, psykiske eller sociale evner, og som gør det svært at klare din dagligdag.

Formålet med støtten er at hjælpe dig til at kunne udvikle, genvinde og bevare din mulighed for så vidt muligt at klare dig selv ud fra dine ressourcer, behov og muligheder.

Vi kalder indsatsen for hjemmevejledning.

Neuropædagogisk vejledningsteam