Kørsel til lægehjælp

Du kan i nogle tilfælde få transport til læge eller speciallæge refunderet.

Få hjælp til transport

Hvis din helbredstilstand gør, at du ikke kan transportere dig selv til og fra lægen eller din nærmeste speciallæge, kan kommunen refundere dine udgifter til transport. Det gælder både almindelig konsultation og behandling, som dækkes af den almindelige sygesikring.

Du skal selv bestille og betale transporten. Efterfølgende kan du ansøge om at få beløbet refunderet.

Transporten skal ske med det billigste mulige transportmiddel. Det betyder, at hvis du kan tage bussen eller et andet offentligt transportmiddel, skal du gøre det.

Pensionister

Som pensionist skal din udgift til transport være større end 44 kroner tur/retur.

Ikke-pensionister

Som ikke-pensionist skal udgiften være mere end 104 kroner tur/retur og transporten skal være mere end 50 km. hver vej. Vær opmærksom på, at du som ikke-pensionist kun kan få refunderet beløbet for transport til nærmeste speciallæge og ikke til din almindelige læge.

Spørgsmål og svar