Hvordan bliver jeg henvist til genoptræning?

Alt om henvisning, ventetid, Frit Valg, planlægning af genoptræningsforløbet, klagemulighed mm.

Genoptræning i Roskilde Kommune foregår i Træningsafsnittet.

Træningsstederne varetager forskellige specialer. Det er dit genoptræningsbehov der afgør, hvilket træningssted du bliver tilbudt genoptræning på. Du kan derfor godt skulle modtage din træning i Viby, selvom du bor i Jyllinge.

Træning og Sundhed er praktiksted for både ergo- og fysioterapeutstuderende, og du kan derfor møde studerende i dit træningsforløb.

Vær opmærksom på, at vi sender alle breve til din digitale postkasse.
Læs mere om læseadgang og fritagelse for Digital post.

Dit træningsforløb

Kontakt Genoptræningskoordinatoren

Tofthøjvej 20
4130 Viby Sjælland

Mandag - fredag 9.00-14.00

Sikker mail til samarbejdspartnere i kommuner og regioner: traening@roskilde.dk