Hvordan bliver jeg henvist til genoptræning?

Alt om henvisning, ventetid, Frit Valg, planlægning af genoptræningsforløbet, klagemulighed mm.

Genoptræning i Roskilde Kommune foregår i Træningsafsnittet.

Træningsstederne varetager forskellige specialer. Det er dit genoptræningsbehov der afgør, hvilket træningssted du bliver tilbudt genoptræning på. Du kan derfor godt skulle modtage din træning i Viby, selvom du bor i Jyllinge.

Vær opmærksom på, at vi sender alle breve til din digitale postkasse.
Læs mere om læseadgang for andre og fritagelse for Digital post

Dit træningsforløb

Kontakt Træningsafsnittet, Træning og Sundhed

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag 9.00-14.00

Sikker mail til samarbejdspartnere: traening@roskilde.dk