Biler

Du har som borger i Roskilde Kommune mulighed for at søge om støtte til køb af bil, hvis du har en varigt nedsat fysisk funktionsevne.

§ 114 Biler

Du har som borger i Roskilde Kommune mulighed for at søge om støtte til køb af bil jævnfør servicelovens § 114.

Sagsbehandlingsfrister

For ansøgning om handicapbil - 32 uger

For ansøgning om særlig indretning og reparation af særlig indretning - 4 uger

Ansøg elektronisk

Kan vi hjælpe dig?

Du kan ydes støtte til bil, hvis du har en varigt nedsat fysisk funktionsevne, der kun eller meget vanskeligt kan dække dit kørselsbehov uden bil. Støtten ydes som lån.

Ved vurderingen lægges der vægt på din evne til at færdes, herunder gangdistance og anden form for nedsat mobilitet, dit daglige kørselsbehov, som skal angive hvor ofte du kører, samt kørselsformål, som skal oplyse, om du kører til arbejde, uddannelse, fritid/trivsel osv.

Det koster penge at have bil - også selv om den er bevilget af det offentlige. Du skal anslået bruge ca. kr. 2.500,- månedligt til udgifter til f.eks. forsikringer, afdrag på lån, brændstof samt vedligeholdelse og reparationer.

Her kan du se mere om lovgivningen:

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven

og 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven

Hvordan søger jeg?

Støtte til handicapbil søger du om hos Hjælpemiddelafsnittet på Gammel Darupvej 3A, 4000 Roskilde.

Du kan ringe til Hjælpemiddelafsnittet på telefon 46 31 54 73.

Mandag-fredag kl. 9-14.

Invalideskilt til biler

Har du brug for et invalideskilt, skal du søge det hos Danske Handicaporganisationers Brugerservice. Du kan ringe på 36 75 17 93.

Kontakt Hjælpemiddelafsnittet

Gammel Darupvej 3A
4000 Roskilde

Telefon

Mandag - fredag

9-14

Personlig henvendelse

Mandag

9.30-12.30

Tirsdag

Lukket

Onsdag

9.30-12.30

Torsdag

Lukket

Fredag

9.30-12.30

INFO: Kvikservice holder lukket Fredag efter Kristi himmelfartsdag, i juli måned og mellem jul og nytår.