Plejeorlov til pasning af døende pårørende

Ønsker du at passe en nær slægtning eller ven, der har valgt at dø i eget hjem, kan du søge om plejevederlag.

Som pårørende kan du søge om et plejevederlag til at passe en nær slægtning eller ven, der ønsker at dø i eget hjem. Du har ret til at få orlov fra dit arbejde, når du modtager plejevederlag.

For at få bevilget plejevederlag, skal følgende være opfyldt:

  • En læge har vurderet, at der kun kan tilbydes lindrende behandling, og at levetiden vil være kort
  • Den døende har et plejebehov
  • Den døendes tilstand gør det ikke nødvendigt at indlægge eller forblive på sygehus eller opholde sig i plejehjem eller plejebolig
  • Du og din nærtstående er enige om pleje- og pasningsopgaven
  • Plejen kan varetages i dit eller den døendes hjem

Spørgsmål og svar

Plejevederlagets størrelse 2021

  • Du får udbetalt 1,5 gange det sygedagpengebeløb, som du ville have ret til ved sygdom – svarende til 180,81 pr. time

  • Har du ikke ret til sygedagpenge ved sygdom, får du udbetalt et basisbeløb på 16.440,- kr. om måneden

  • Beløbet kan dog ikke overstige din nuværende løn