Plejeorlov til pasning af døende pårørende

Ønsker du at passe en nær slægtning eller ven, der har valgt at dø i eget hjem, kan du søge om plejevederlag.

Kriterier for at få bevilget plejevederlag

Som pårørende kan du søge om et plejevederlag til at passe en nær slægtning eller ven, der ønsker at dø i eget hjem. Du har ret til at få orlov fra dit arbejde, når du modtager plejevederlag.

For at få bevilget plejevederlag, skal følgende være opfyldt:

  • En læge har vurderet, at der kun kan tilbydes lindrende behandling, og at levetiden vil være kort
  • Den døende har et plejebehov
  • Den døendes tilstand gør det ikke nødvendigt at indlægge eller forblive på sygehus eller opholde sig i plejehjem eller plejebolig
  • Du og din nærtstående er enige om pleje- og pasningsopgaven
  • Plejen kan varetages i dit eller den døendes hjem

Spørgsmål og svar

Plejevederlagets størrelse 2021

  • Du får udbetalt 1,5 gange det sygedagpengebeløb, som du ville have ret til ved sygdom – svarende til 180,81 pr. time

  • Har du ikke ret til sygedagpenge ved sygdom, får du udbetalt et basisbeløb på 16.440,- kr. om måneden

  • Beløbet kan dog ikke overstige din nuværende løn