Hjælpemiddelafsnittet

Du kan søge om hjælpemidler, forbrugsgoder og ændringer af din bolig, hvis du har en varigt nedsat funktionsevne.

Få hjælp til selv at klare hverdagens opgaver med hjælpemidler

De fleste vil helst selv kunne klare hverdagens forskellige gøremål. Hjælpemidler kan være med til, at øge din livskvalitet og give mere glæde og selvstændighed i din hverdag.

Vi samarbejder altid med dig, når dit behov for et hjælpemiddel skal vurderes i forhold til lovgivningen. Hvis du søger om et teknisk hjælpemiddel eller om støtte til invalidebil, vil sagsbehandleren ofte aftale et hjemmebesøg hos dig. Det gør vi fordi en vurdering af dine boligforhold er væsentlige for at vurdere behovet for hjælpemidlet eller bilen.

Når vi kommer på hjemmebesøg vil vi bede dig om ikke at ryge under besøget og lufte ud hvis du har røget inden besøget.

Hvis du har hund vil vi bede dig om, at have den i et andet lokale end der hvor samtalen skal foregå - også selvom du mener, at hunden ikke bider.

For de borgere, der ikke selv har mulighed for at hente og bringe hjælpemidler, kan Hjælpemiddelafsnittet sørge for, at de bliver leveret på adressen. 

Kontakt Hjælpemiddelafsnittet

Gammel Darupvej 3A
4000 Roskilde

Telefon

Mandag - fredag

9-14

Personlig henvendelse

Mandag

9.30-12.30

Tirsdag

Lukket

Onsdag

9.30-12.30

Torsdag

Lukket

Fredag

9.30-12.30

INFO: Kvikservice holder lukket i juli måned og mellem jul og nytår.