Personlige hjælpemidler

Der findes mange forskellige personlige hjælpemidler, som kan hjælpe dig til at få en bedre hverdag. Det kan fx være diabetes-materialer, kompressionsstrømper eller brystproteser.

§ 112 Personlige hjælpemidler

Personlige hjælpemidler kan du søge om hos:

Hjælpemiddelafsnittet
Gammel Darupvej 3A

4000 Roskilde

Ansøg elektronisk

Print ansøgningsskema

Når du søger om et personligt hjælpemidler har vi brug for en lægeerklæring.

Sagsbehandlingsfristen for din ansøgning er ved førstegangsansøgninger seks uger, og ved øvrige to uger.

Se mere om forskellige personlige hjælpemidler

Syns- eller hørehjælpemidler og informations- eller kommunikationsteknologiske hjælpemidler

Har du brug for syns- , hørehjælpemidler eller informations- eller kommunikationsteknologiske hjælpemidler, skal du henvende dig til Specialcenter Roskilde på 4631 7231.

Frit valg

Du har mulighed for frit at vælge en anden leverandør end Roskilde Kommune.


Dog gælder der ikke frit valg af:

• Genbrugshjælpemidler, hvis Roskilde Kommune kan stille et hjælpemiddel til rådighed, der er identisk med det du ønsker at købe

• Hjælpemidler der skal bruges for at sikre hjælperes arbejdsmiljø, fx personlift


Hvis du ønsker at benytte dig af frit valg, skal du hurtigst muligt, efter du har modtaget din bevilling, gøre opmærksom på dette.

Din sagsbehandler vejleder dig om, hvordan og på hvilke betingelser du kan foretage køb hos en anden leverandør, ligesom du bliver vejledt om hvordan faktureringen skal foregå.

Kontakt Hjælpemiddelafsnittet

Gammel Darupvej 3A
4000 Roskilde

Åbningstider

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Telefon

09:00 - 14:00

09:00 - 14:00

09:00 - 14:00

09:00 - 14:00

09:00 - 14:00

 


Kvikservice (lukket grundet covid-19)

Åbner igen 1. august 2021

Mandag kl. 9.30-12.30

Tirsdag Lukket

Onsdag kl. 9.30-12.30

Torsdag Lukket

Fredag kl. 9.30-12.30