Gode råd om unge og alkohol

Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn drikker. Hjælp dit barn med at finde balancen.

Det er vigtigt, at du som forælder sætter rammerne for alkohol. For du har stor indflydelse på dine børns alkoholvaner. Dine børn drikker mere, hvis du ikke siger nej.

Sådan kan du sætte rammer for din teenager

 • Sæt grænser: Fortæl dit barn, at du forventer, at unge under 16 år ikke drikker – og at unge over 16 år ikke drikker sig fulde.
 • Lær dit barn, hvad en genstand er, og hvor hårdt de forskellige typer alkohol slår: Lær din 16 årige, hvor lidt der skal til for at få de positive effekter af alkohol (afslappet og i godt humør).
 • Tal med dit barn om, hvordan man siger nej til alkohol – det er en styrke at kunne modstå gruppepres. Det hjælper børnene at sige: “Nej, mine forældre vil ikke ha', jeg drikker”. Det er en forklaring, der faktisk godtages af flertallet.
 • Fortæl dit barn om risikoen ved at drikke:
  - Man kommer let til at gøre ting, der er risikable eller direkte farlige.
  - Man kommer let til at sige ting, man fortryder.
  - Man har svært ved at vurdere, hvad der kan give problemer.

Hvad kan du selv gøre?

 • Server ikke alkohol for unge under 16 år. Ellers signalerer du bare, at du synes, det er ok, at børn drikker.
 • Lav aftaler med din teenager om ’komme hjem-tid’, hjemtransport mv. Aftaler virker ofte bedre end regler og kontrol.
 • Prøv at samarbejde med andre forældre om at have fælles normer for fester og alkohol.

Børn, der drikker tidligt, får oftere problemer

En landsdækkende undersøgelse blandt 9. klasser fra Sundhedsstyrelsen har vist, at børn, der prøver at drikke, før de er 12 år, kommer i langt flere konflikter, bliver udsat for farlige hændelser og får flere sociale problemer end børn, der først prøver drikker efter, de er fyldt 14-16 år.

Fx har 29 % af drengene, der har drukket alkohol, før de var 12 år, været i slagsmål, fordi de var berusede. Det gælder kun 8 % af dem, der startede med at drikke mellem 14 og 16 år.

40 % af de unge drikker IKKE ret meget

Det er heldigvis forkert at tro, at alle unge ofte drikker sig fulde. Det har nemlig vist sig, at mange unge drikker under genstandsgrænserne. 40 procent af de 16-20-årige angiver, at de ikke har drukket fem eller flere genstande indenfor den seneste måned. (Kilde: Sundhedsstyrelsen)

Under overskriften Dit Barn - Din Alkoholdning, har Sundhedsstyrelsen samlet en række gode råd til forældre med unge over 16 år: Dit barn - din alkoholdning. Der er også gode råd til forældre med børn under 16 år.

Unge og alkohol