Biodiversitetspuljen

Biodiversitetspuljen støtter projekter, der har fokus på at styrke biodiversiteten i Roskilde Kommune.

Frivilligpuljen støtter op om de frivillige sociale initiativer i kommunen. Her kan I få information om ansøgning og tildelingskriterier for frivilligmidler.

Frivilligpuljen

Frivilligpuljen er med til at støtte frivillige sociale initiativer i kommunen. Puljen er opdelt i fire typer tilskud. Det skal sikre, at tilskuddene fordeles bredt.

Tildelingskriterier for §18

Lov om Social Service § 18 siger, at den enkelte kommune skal fastlægge rammer for samarbejdet med frivillige sociale organisationer og foreninger.

Tildelingskriterier for §79

Lov om Social Service § 79 siger, at tilbud efter denne paragraf er kommunalt finansierede og skal have et aktiverende eller forebyggende sigte.

Klimafond

I Roskilde Kommune har klima og miljø en høj prioritering. Derfor støtter vi også med midler fra vores klimafond.

Kortvarige lejemål

Foreninger kan søge tilskud til kortvarige lejemål, når de lejer haller, svømmehaller, lokaler og lejrpladser til enkeltarrangementer indenfor landets grænser eller i Sydslesvig.

Kultur- og Integrationspuljen

Kultur- og Integrationspuljen støtter aktiviteter, der fremmer integration og kulturforståelse for flygtninge og indvandrere i Roskilde Kommune

Leder- og trænerudviklingspuljen for idrætsforeninger

Roskilde Idræts Union fordeler Roskilde Kommunes leder- og trænerudviklingspulje til idrættens foreninger.

Leder- og trænerudviklingspuljen for kulturelle foreninger

Roskilde Kommune har en pulje på 75.000 kr. til kulturelle foreninger. Puljen fordeles en gang om året af BUS Roskilde og tilskuddet ydes til afholdte udgifter.

Puljen til kultur- og idrætsarrangementer

Foreninger kan søge om tilskud til kultur- og idrætsarrangementer i Roskilde Kommune.

Puljen til renovering af forsamlingshuse 2024

Puljen uddeles med det formål at vedligeholde og udvikle forsamlingshuse i Roskilde Kommune.

Pulje til screening for fælles varmeløsninger og understøttelse af lokale varmegruppers arbejde

Roskilde Kommune har oprettet en pulje, der kan bruges til at afsøge muligheden for fælles varmeløsninger og understøttelse af lokale varmegruppers arbejde

Puljen til små renoverings- og forbedringsprojekter

Puljen uddeles med det formål at udvikle Roskilde Kommunes faciliteter.

Roskilde Forstærket

Vi spiller sammen i uge 44 med udgangspunkt i al den musik og kultur, som spirer og gror i Roskilde.

Start- og Udviklingspuljen

Foreninger kan søge tilskud til nye initiativer, der øger variationen og medlemmerne i Roskildes foreningsliv.

Talentudviklingspulje

På denne side kan du læse om kriterier for at søge talentudviklingspuljen, og hvordan du søger.

Udviklingspuljen for Alle Tiders Musikby

Har du en idé til et projekt, en aktivitet eller et arrangement, der kan være med til at udvikle Alle Tiders Musikby Roskilde?

Ungepuljen

Unge kan søge om tilskud til aktiviteter for unge.