Søg Frivilligpuljen

Frivilligpuljen er med til at støtte frivillige sociale initiativer i kommunen. Puljen er opdelt i to former for tilskud, som hver har sin egen målgruppe. Det skal sikre, at tilskuddene fordeles bredt.

Tildelingskriterier for §18

Lov om Social Service § 18 siger, at den enkelte kommune skal fastlægge rammer for samarbejdet med frivillige sociale organisationer og foreninger.

Tildelingskriterier for §79

Lov om Social Service § 79 siger, at tilbud efter denne paragraf er kommunalt finansierede og skal have et aktiverende eller forebyggende sigte.

Kortvarige lejemål

Foreninger kan søge tilskud til kortvarige lejemål, når de lejer haller, svømmehaller, lokaler og lejrpladser til enkeltarrangementer indenfor landets grænser eller i Sydslesvig.

Kultur- og Integrationspuljen

Kultur- og integrationspuljen støtter aktiviteter, der giver bedre integration af flygtninge og indvandrere i kommunen.

Leder- og trænerudviklingspuljen for idrætsforeninger

Roskilde Idræts Union fordeler Roskilde Kommunes træner- og lederudviklingspulje til idrættens foreninger.

Leder- og trænerudviklingspuljen for kulturelle foreninger

Roskilde Kommune har en pulje på 75.000 kr. til kulturelle foreninger. Puljen fordeles en gang om året af BUS Roskilde og tilskuddet ydes til afholdte udgifter.

Miljøpulje og klimafond

I Roskilde Kommune har klima og miljø en høj prioritering. Derfor støtter vi også med midler fra vores miljøpulje eller klimafond.

Puljen til kultur- og idrætsarrangementer

Foreninger kan søge om tilskud til kultur- og idrætsarrangementer i Roskilde Kommune.

Puljen til små renoverings- og forbedringsprojekter

Alle godkendte folkeoplysende foreninger, brugerråd i kommunale faciliteter og tilskudsbærende kulturinstitutioner kan søge puljen.

Start- og Udviklingspuljen

Foreninger kan søge tilskud til nye initiativer, der øger variationen og medlemmerne i Roskildes foreningsliv.

Talentudviklingspulje

På denne side kan du læse om kriterier for at søge talentudviklingspuljen og hvordan du søger.

Tour de France-puljen

Vær med til at gøre Roskilde gul og skabe en folkefest i 2022, når Roskilde er startby ved 2. etape af Tour de France 2. juli 2022.

Ungepuljen

Unge kan søge om tilskud til aktiviteter for unge.

Udviklingspuljen for Alle Tiders Musikby

Har du en idé til et projekt, en aktivitet eller et arrangement, der kan være med til at udvikle Alle Tiders Musikby Roskilde?