Miljøpuljen

I Roskilde Kommune har klima og miljø en høj prioritering. Derfor støtter vi også med midler fra vores miljøpulje.

Miljøpuljen har til formål at understøtte bæredygtighed og klima med initiativer, der kan føre til konkrete forbedringer af klima og miljø til inspiration for andre.

Hvad er Miljøpuljen?

  • Byrådet bevilliger årligt 100.000 kr. til støtte til projekter, der sætter fokus på bæredygtighed og klima.
  • Tema for Miljøpuljen 2022 er Bæredygtig mobilitet.

Efter 1. ansøgningsrunde er der stadig midler tilbage i puljen, og der er derfor en ny ansøgningsrunde til Miljøpuljen 2022 fra den 16. maj t.o.m. den 19. august 2022. 

Sekretariatet i By, Kultur og Miljø fordeler midlerne, og de enkelte ansøgere vil få besked september 2022.

Miljøpuljen - det skal du vide

Hvem har tidligere modtaget Miljøpuljen?

Trine Keinicke Sørensen

Trine Keinicke Sørensen

Afdeling: By, Kultur og Miljø Sekretariatet

46 31 30 00 trineks@roskilde.dk