Miljøpuljen

I Roskilde Kommune har klima og miljø en høj prioritering. Derfor støtter vi også med midler fra vores miljøpulje.

Miljøpuljen har til formål at understøtte bæredygtighed og klima med initiativer, der kan føre til konkrete forbedringer af klima og miljø til inspiration for andre.

Hvad er Miljøpuljen?

  • Byrådet bevilliger årligt 100.000 kr. til støtte til projekter, der sætter fokus på bæredygtighed og klima.
  • Temaer for Miljøpuljen 2023 er bæredygtig mobilitet og energieffektivisering

Ansøgningsfristen til puljen var d. 14. april 2023. Ansøgerne er nu under behandling i forvaltningen, og det forventes, at der gives svar inden sommerferien. 

Miljøpuljen - det skal du vide

Hvem har tidligere modtaget Miljøpuljen?

Jannik Egelund

Jannik Egelund

Afdeling: By, Kultur og Miljø Sekretariatet

46 31 30 00 jannikde@roskilde.dk