Puljen til små renoverings- og forbedringsprojekter

Alle godkendte folkeoplysende foreninger, brugerråd i kommunale faciliteter og tilskudsbærende kulturinstitutioner kan søge puljen.

Om puljen

Målet med puljen er at vedligeholde og udvikle et varieret udbud af kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter i Roskilde Kommune.

Puljen er på 2,0 mio. kr.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er d. 15. april.

Kontakt Kultur og Idræt for en dialog om jeres projekt, inden du udfylder/sender ansøgningsskema nedenfor.

Ansøgningskrav

Ansøgningen skal indeholde en motivation og et budget.

Se hvad puljen kan dække under "Spørgsmål og svar" og under punktet "Hvad kan jeg søge til".

Det skal du vide

Kontakt Kultur og Idræt

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00