Søg tilskud til udviklingsprojekter og aktiviteter

Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering i Roskilde Kommune søger vækstfremmende initiativer og projekter, som kan understøtte indsatsområderne i erhvervs- og vækstpolitikken og/eller i turismestrategien

Har du en god idé eller et spændende projekt, som kan komme en bred målgruppe til gavn, og er du tilhørende i Roskilde Kommune som borger, forening eller virksomhed, kan du nu søge udvalget om udviklingsmidler.

Retningslinjer for ansøgningen:

  • Projektet skal understøtte målsætningerne i kommunens Erhvervs- og vækstpolitik og/eller turismestrategi.
  • Projekter, som henvender sig til en bred målgruppe, vil blive foretrukket.
  • Ansøgningerne under 25.000 kr. og over 250.000 kr. kommer ikke i betragtning.
  • Der gives ikke tilskud til drift, udvikling og etablering af private virksomheder.
  • Projekter med høj grad af medfinansiering vil blive foretrukket.
  • Kun aktører, virksomheder og foreninger hjemmehørende i Roskilde Kommune kan ansøge.
  • Vurderes to projekter at have samme kvalitet, vil ansøgere, som ikke tidligere har modtaget støtte, blive foretrukket.
  • Det anbefales, at ansøgningen forholder sig til og eller indarbejder et eller flere af de af udvalget udpegede verdensmål 5, 8, 9 og 12.

Ansøgningsfrist er den 21. november 2021

Ansøgninger behandles den 10. december 2021