Leder- og trænerudviklingspuljen for kulturelle foreninger

Roskilde Kommune har en pulje på 75.000 kr. til kulturelle foreninger. Puljen fordeles en gang om året af BUS Roskilde og tilskuddet ydes til afholdte udgifter.

Ansøgningsfrist

15. november årligt.

Send ansøgningen via mail til BUS Roskilde: bus_roskilde@yahoo.dk

Formål

Formålet med puljen er at give tilskud til, at de frivillige i kulturelle foreninger, herunder spejderiet i Roskilde Kommune, ved deltagelse i lederudviklingsaktiviteter, kan levere frivilligt arbejde af høj kvalitet.

BUS Roskilde afvikler ikke generel lederuddannelse ved anvendelse af puljens midler. Puljens midler er således udelukkende til disposition for de kulturelle foreninger.

Spørgsmål og svar

Kontakt Kultur og Idræt

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00