Kortvarige lejemål

Foreninger kan søge tilskud til kortvarige lejemål, når de lejer haller, svømmehaller, lokaler og lejrpladser til enkeltarrangementer indenfor landets grænser eller i Sydslesvig.

Ansøgning til kortvarige lejemål

Godkendte folkeoplysende foreninger kan f.eks. søge til stævner, træningssamlinger, spejderarrangementer af kortere varighed. Foreninger kan søge løbende. Der kan først søges, når arrangementet er afholdt. Frist for at ansøgning er senest den 1. februar det efterfølgende år. Roskilde Kommune kan lukke for ansøgninger, hvis den afsatte årlige pulje er opbrugt.

Husk at vedhæfte dokumentation for afholdte driftsudgifter (lejekontrakt og slutafregning) når I sender ansøgningsskemaet.

Sådan gør vi

Sådan beregnes tilskuddet til kortvarige lejemål

Tilskud ydes med 75 % af driftsudgifterne og kun på grundlag af medlemmer under 25 år.

I øvrigt gælder samme vilkår som til faste tilskud.

Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan tilskuddet nedsættes. Det er hvis udgiften ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til hallens, lokalets eller lejrpladsens anvendelse i øvrigt.

Sådan udbetales tilskuddet

Vi behandler løbende ansøgningerne og vi udbetaler tilskuddet til den NemKonto tilknyttet foreningens CVR-nr.

Kontakt Kultur, Bibliotek og Idræt

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.