Pulje til screening for fælles varmeløsninger og understøttelse af lokale varmegruppers arbejde

Roskilde Kommune har oprettet en pulje, der kan bruges til at afsøge muligheden for fælles varmeløsninger og understøttelse af lokale varmegruppers arbejde

Hvad er pulje til screening for fælles varmeløsninger og understøttelse af lokale varmegruppers arbejde?

Roskilde kommune ønsker at understøtte en ambitiøs klimaindsats. Derfor er der afsat midler, der skal understøtte omstillingen til grøn varmeforsyning i de områder i Roskilde Kommune, der ligger uden for de nuværende og potentielle fjernvarmeområder. Formålet med puljen er at give støtte til foreninger til rådgiverbistand til indledende screening for muligheden for fælles varmeprojekter i bysamfund– som alternativ til individuelle varmepumper

Derudover kan der søges midler til at understøtte indsamlingen af interessetilkendegivelser i områder med godkendte projektforslag for fjernvarme. lokale varmegruppers/foreninger og aktører kan søge midler fra puljen til at understøtte afklaring omkring fordele og ulemper omkring tilmelding til fjernvarmen, samt indsamling af interessetilkendegivelser.

Om puljen - det skal du vide

Øvrig relevant information

Kontakt Klima- og Energiteamet

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9 - 14

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.