Puljen til kultur- og idrætsarrangementer

Foreninger kan søge om tilskud til kultur- og idrætsarrangementer i Roskilde Kommune.

Om Puljen til kultur- og idrætsarrangementer

Der er to årlige ansøgningsfrister til puljen til ansøgninger på over 10.000 kr.
Vær opmærksom på at ansøgningsfristen til 1. ansøgningsrunde er den 15. september for arrangementer, der skal holdes det efterfølgende år, mens ansøgningsfristen til 2. ansøgningsrunde er den 15. januar.

Ansøgninger på op til 10.000 kr. kan behandles af administrationen i løbet af året og så længe der er midler tilbage i puljen.

Arrangementer der lever op til et eller flere af nedenstående kriterier prioriteres:

 • Nationalt eller internationalt event
 • Event der understøtter Roskilde Kommunes Strategier
 • Lokalt event med stor forventet deltagelse og som appellerer til en bred del af befolkningen
 • Tværgående samarbejde lokalt, regionalt eller nationalt
 • Event eller arrangement hvor det flerkulturelle islæt eller den kulturelle integration indgår på en naturlig måde

Der kan ikke søges om støtte til kommercielle events, allerede afholdte events, lukkede events eller arrangementer, der for eksempel kræver medlemskab. Puljen dækker ikke udgifter til rejser, ophold eller bespisning.

Arrangementet skal afholdes i Roskilde Kommune (det er inklusiv arealer, der hører under Hedeland).

Midler kan bevilges til arrangementer og events i det pågældende og følgende år.

Ansøgningskrav

Ansøgning skal indeholde:

 • Udførlig projektbeskrivelse
 • Budget hvoraf det fremgår, hvilke udgifter der ønskes dækket af tilskud

Det skal du vide

Hvem kan søge?

Følgende kan søge puljen:

 • Formænd for alle godkendte folkeoplysende foreninger
 • Nationale og internationale forbund
 • Formænd for oplysningsforbund og almennyttige organisationer
 • Kommunale institutioner og andre kulturelle institutioner
 • Enkeltpersoner, der samarbejder med en af ovenstående organisationer

Hvornår får jeg svar?

Hvis det ansøgte beløb er max. 10.000 kr. får du svar senest en måned efter modtagelse af ansøgning.

Der er to årlige ansøgningsfrister 15. januar og 15. september til ansøgninger på over 10.000 kr. Disse ansøgninger vil blive politisk behandlet i Kultur- og Idrætsudvalget og ansøger modtager svar hurtigst muligt derefter.

Kontakt Kultur og Idræt

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00