Puljen til kultur- og idrætsarrangementer

Foreninger kan søge om tilskud til kultur- og idrætsarrangementer i Roskilde Kommune.

Om puljen til kultur- og idrætsarrangementer

Der er to årlige ansøgningsfrister til puljen for ansøgninger på over 10.000 kr.:

 • 1. ansøgningsrunde: 15. september for arrangementer der skal holdes det efterfølgende år.
 • 2. ansøgningsrunde: 15. januar for det pågældende år.

Puljen er på 2,5 mio. kr. 

Af puljen reserveres 250.000 kr. til mindre ansøgninger på maksimalt 10.000 kr., som kan søges i løbet af året, hvor arrangementet skal afholdes, og som bevilges administrativt, så længe der resterer midler i puljen. Der kan maksimalt tildeles 10.000 kr. pr. ansøger (CVR-nummer) pr. år administrativt.

2/3 af puljens resterende midler uddeles til ansøgere i 1. ansøgningsrunde pr. 15. september og resten af midlerne pr. 15. januar.

Det er nu muligt at søge om midler til arrangementer i 2025.

Kriterier for prioritering

Arrangementer prioriteres i forhold til i hvilken udstrækning de lever op til nedenstående kriterier:

 • Nationalt eller internationalt arrangement
 • Arrangementer der er med til at virkeliggøre Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætspolitik
 • Lokalt arrangement med stor forventet deltagelse og som appellerer til en bred del af befolkningen
 • Tværgående samarbejde lokalt, regionalt eller nationalt
 • Event eller arrangement hvor det flerkulturelle islæt eller kulturel integration indgår på en naturlig måde.

Ansøgningskrav

Der er knyttet en række ansøgningskrav til Puljen til kultur- og idrætsarrangementer, som afgør om den enkelte ansøgning kan komme i betragtning:

 • Arrangementet skal afholdes i Roskilde Kommune inklusiv Hedeland
 • Arrangementet skal være åbent for alle og må ikke kræve medlemskab
 • Interne fester og fejringer i lokale foreninger eller organisationer dækkes ikke
 • Arrangementet må ikke være kommercielt
 • Arrangementet må ikke allerede være afholdt
 • Udgifter til rejser, ophold, transport, forplejning, samt indkøb af udstyr og grej dækkes ikke
 • Ansøgerorganisationers almene drift dækkes ikke
 • Puljen kan dække op til 80% af arrangementets samlede budget, og det skal fremgå af budgettet, hvordan de resterende midler finansieres
 • Lokal forankring af ansøgere fra Roskilde Kommune.

Ansøgning skal indeholde:

 • Udførlig projektbeskrivelse
 • Budget hvoraf det fremgår, hvilke udgifter der ønskes dækket af tilskud (nedenstående budgetskabelon skal anvendes).

Regnskabskrav

Regnskab skal indeholde:

 • Udførlig regnskabsbeskrivelse
 • Regnskab hvoraf udgifter fremgår (nedenstående regnskabsskabelon skal anvendes).

Det skal du vide

Kontakt Kultur, Bibliotek og Idræt

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.