Kultur- og Integrationspuljen

Kultur- og integrationspuljen støtter aktiviteter, der giver bedre integration af flygtninge og indvandrere i kommunen.

Du kan søge støtte til aktiviteter, der fremmer integration i kommunen

Målet med Kultur- og Integrationspuljen er:

  • At fremme integration af flygtninge og indvandrere i det danske samfund.
  • At være med til at forbedre dialogen mellem forskellige kulturer ved konkret at tage fat på spørgsmål om forholdet mellem danskere med forskellig kulturel baggrund.

Puljen er på 250.000 kr. årligt og tilskud bevilges af Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Ansøgningsfrist

Ansøgninger behandles løbende. Det er dog en god ide, at ansøge i god tid inden et arrangement.

Spørgsmål og svar