Kultur- og Integrationspuljen

Kultur- og Integrationspuljen støtter aktiviteter, der fremmer integration og kulturforståelse for flygtninge og indvandrere i Roskilde Kommune

Tilskud fra Kultur- og Integrationspuljen kan søges af foreninger og organisationer m.fl. Ved tildeling af midler fra puljen, lægges der vægt på følgende politisk besluttede kriterier:

  • At aktiviteterne bidrager til at skabe netværk, støtte og forståelse for personer, der har oplevet traumatiske hændelser, før de kom til Danmark, og/eller
  • At aktiviteterne bidrager til, at borgere, der er nye i Danmark kan forstå og navigere i det danske samfund, og dermed skabe bedre forudsætninger for et liv i Danmark

Udover kriterierne er der også en række betingelser for at kunne få tilskud.

- se betingelser under ’spørgsmål og svar’

Puljebeløbet, der er til rådighed, fastsættes i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget. I 2024 er puljen på 300.000 kr. Tilskud bevilges af Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen til Kultur- og Integrationspuljen er den 15. november for midler til det kommende år.

Ansøgning til puljen kan ske løbende via digitalt ansøgningsskema.

Spørgsmål og svar