Start- og Udviklingspuljen

Foreninger kan søge tilskud til nye initiativer, der øger variationen og medlemmerne i Roskildes foreningsliv.

Målet med Start- og Udviklingspuljen er at støtte udviklingen af et varieret og alsidigt udbud af fritidsaktiviteter i Roskilde. Initiativer skal have til hensigt at øge antallet af deltagere i foreningslivet.

Start- og Udviklingspuljen er på 250.000 kr. årligt og tilskud bevilges af Folkeoplysningsudvalget.

Ansøgninger op til 25.000 kr. behandles administrativt, mens ansøgninger over 25.000 kr. behandles af Folkeoplysningsudvalget.

Ansøgningsfrist

Ansøgninger kan indsendes løbende.

Ansøgningskrav

  • Der kan maksimalt ansøges om 200.000 kr.
  • Det ansøgte projekt skal påbegyndes senest 6 måneder efter bevilling
  • Regnskab skal aflægges senest to måneder efter projektets afslutning med dokumentation for de afholdte udgifter
  • Det er en forudsætning for at få udbetalt tilskud, at foreningen har indsendt erklæring om indhentning af børneattest.

Det skal du vide

Kontakt Kultur, Bibliotek og Idræt

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.