Tildelingskriterier for §79

Lov om Social Service § 79 siger, at tilbud efter denne paragraf er kommunalt finansierede og skal have et aktiverende eller forebyggende sigte.

Kommunen kan efter denne paragraf støtte tilbud, der har et aktiverende og forebyggende sigte. Støtten kan gives til frivilligt socialt arbejde for ældre og handicappede.

Den økonomiske støtte skal medvirke til at udvikle og fastholde det frivillige sociale arbejde og bidrage til at opnå mål og målsætninger i frivilligpolitikken.

Det er Frivilligpuljen, du skal søge om økonomisk støtte fra.

Spørgsmål og svar

Kontakt

Rådhusbuen 3
4000 Roskilde