Roskilde Forstærket

Vi spiller sammen i uge 44 med udgangspunkt i al den musik og kultur, som spirer og gror i Roskilde.

Så er puljen Roskilde Forstærket åben for ansøgninger

Ansøgningsfrist: 6. maj til 16. juni 2024.

Ansøgere kan forvente svar løbet af uge 26.

Musikken forstærker Roskilde og Roskilde forstærker musikken

Roskilde Forstærket ønsker at understøtte nye musikalske forbindelser mellem aktører, ildsjæle og borgere i hele Roskilde Kommune.

Med Roskilde Forstærket ønsker vi, at byen skal summe af musikalske oplevelser i uge 44 og at alle bydele aktiveres. Samtidig skal kommunens kreative aktører og ildsjæle have mulighed for at opbygge nye musikalske relationer og samarbejder. Derfor støttes musikarrangementer, som forstærker lokale initiativer eller steder i Roskilde Kommune gennem et eller flere samarbejder. 

Pulje til arrangementer

Roskilde Forstærket støttes med en pulje til arrangementer på 100.000 kr.

Kriterier for at få støtte fra puljen: 

  • Ansøger har et lokalt tilhørsforhold
  • Arrangementet skal omfatte min. ét samarbejde, hvor der samarbejdes om et fælles produkt
  • Arrangementet skal foregå i uge 44
  • Arrangementet skal med udgangspunkt i musik forstærke et lokalt initiativ eller sted

I uddeling af midler vægtes

  • Nytænkning
  • Kreativitet
  • Atypiske møder mellem musik og målgrupper
  • Alternative lokationer
  • Geografisk spredning
  • Diversitet

Projektgruppen bag ROSKILDE FORSTÆRKET

Merete Elisabeth Tønning, Kulturskolen Roskilde
Caroline Stokholm Clemmensen, Cosmos/Roskilde Bibliotekerne
Sofie Jekel, Roskilde Bibliotekerne
Niels-Erik Mogensen, Kulturskolen Roskilde

Kontakt projektlederne

Caroline Stokholm Clemmesen & Merete Elisabeth Tønning

Caroline Stokholm Clemmesen & Merete Elisabeth Tønning


Caroline: tlf. 4158 5148

Merete: tlf. 4631 8797

forstaerket@roskilde.dk