ROSKILDE FORSTÆRKET

Vi spiller sammen i uge 44 med udgangspunkt i al den musik og kultur, som spirer og gror i Roskilde.

Roskilde Kommune har i mange år fejret Spil Dansk i uge 44. I år afprøves et nyt initiativ, hvor vi stiller skarpt på kommunens lokale musikalske sammenhæng.

Vi ønsker med initiativet at forstærke forbindelserne mellem musikprojekter, engagement og afkroge, som findes i hele kommunen. På den måde forstærkes også musikbystrategiens visioner om musik for alle og musik sammen.

2023 bliver første spadestik til initiativet, hvor alle er inviteret til at tage del og være med til at teste det af, så vi i fælleskab kan gøre os erfaringer og sammen vurdere, hvordan det kan tilpasses over tid.

Pulje til arrangementer

Roskilde Forstærket støttes med en pulje til arrangementer på 100.000 kr.

Puljen for 2023 er opbrugt.

Kriterier som skal være opfyldt for at opnå støtte:

  • Ansøger har et lokalt tilhørsforhold
  • Arrangementet skal omfatte min. ét samarbejde
  • Arrangementet skal foregå i uge 44
  • Arrangementet skal med udgangspunkt i musik forstærke et lokalt initiativ eller sted

I uddeling af midler vægtes

  • Nytænkning
  • Kreativitet
  • Atypiske møder mellem musik og målgrupper
  • Alternative lokationer
  • Geografisk spredning
  • Diversitet

Projektgruppen bag ROSKILDE FORSTÆRKET består af:

Merete Elisabeth Tønning, Roskilde Kulturskole
Caroline Stokholm Clemmensen, Cosmos
Sofie Jekel, Roskilde Bibliotekerne
Trine Heide, Roskilde Synger
Niels-Erik Mogensen, Roskilde Musiske Skole

Kontakt projektlederne

Caroline Stokholm Clemmesen & Merete Elisabeth Tønning

Caroline Stokholm Clemmesen & Merete Elisabeth Tønning


Caroline: tlf. 4158 5148

Merete: tlf. 4631 8797

forstaerket@roskilde.dk