Udviklingspuljen for Alle Tiders Musikby

Har du en idé til et projekt, en aktivitet eller et arrangement, der kan være med til at udvikle Alle Tiders Musikby Roskilde?

Udviklingspuljen for Alle Tiders Musikby støtter primært nye initiativer, der udvikler musiklivet i Roskilde Kommune. Initiativerne kan være eksperimenterende eller afsøge nye måder, metoder eller formater til at engagere publikum, involvere flere i musikkens verden eller skaber nye samarbejder på tværs af musiklivets aktører.

Det lægger Musikbyudvalget vægt på ved ansøgningen

Udover at være nytænkt skal initiativet forholde sig aktivt til mindst en af de to hovedmålsætninger i strategien Alle Tiders Musik. Det vil sige "Musik for alle" og "Musik sammen".

Du kan se hvilke kriterier du/I skal opfylde for at søge støtte fra puljen nederst på siden.

Ansøgningsfrister 2023

OBS: Du skal være opmærksom på, at der kun er ca. 100.000 kr. tilbage i puljen for 2023.

Ansøgningsfrister for ansøgninger over 25.000 kr. er den 10. januar, 16. maj, 15. september og 17. oktober. Ansøgninger behandles ca. en måned efter fristerne på det først kommende musikbyudvalgsmøde.

Tilskud på max. 25.000 kr. behandles af administrationen og kan søges løbende i 2023.

Personoplysninger

Vær opmærksom på, at dine kontaktoplysninger og din ansøgning vil fremgå af materialet til den politiske behandling af sagen. Sagen vil være offentlig tilgængelig og alle kan desuden søge om aktindsigt i sagen.

Læs mere om