Udviklingspuljen for Alle Tiders Musikby

Har du en idé til et projekt, en aktivitet eller et arrangement, der kan være med til at udvikle Alle Tiders Musikby Roskilde?

OBS: Den økonomiske ramme for Udviklingspuljen for Alle Tiders Musikby er opbrugt for 2021. Vi modtager derfor ikke ansøgninger til initiativer, der skal afvikles i 2021. Du har dog mulighed for at søge midler til 2022 med ansøgningsfrist den 5. november 2021.

 

Udviklingspuljen for Alle Tiders Musikby støtter primært nye initiativer, der udvikler musiklivet i Roskilde Kommune. Initiativerne kan være eksperimenterende eller afsøge nye måder, metoder og formater til at engagere publikum, involvere flere i musikkens verden eller skaber nye samarbejder på tværs af musiklivets aktører.

Det lægger Musikbyudvalget vægt på ved ansøgningen

Udover at være nytænkt skal initiativet forholde sig aktivt til mindst en af de to hovedmålsætninger i strategien Alle Tiders Musik. Det vil sige "Musik for alle" og "Musik sammen".

Du kan se hvilke kriterier du/I skal opfylde for at søge støtte fra puljen nederst på siden.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristerne i 2021 er 8. januar, 19. april, 10. august og 5. november.
Musikbyudvalget behandler ansøgninger på deres møder i marts, maj, september og december måned. Udvalget består af både politikere og repræsentanter fra musiklivet.

Ansøgninger om tilskud på max. 25.000 kr. behandles af administrationen i løbet af året, og så længe der er midler. (I enkelte tilfælde gives der støtte til underskudsgaranti).

Personoplysninger

Vær opmærksom på, at dine kontaktoplysninger og din ansøgning vil fremgå af materialet til den politiske behandling af sagen. Sagen vil være offentlig tilgængelig, og alle kan desuden søge om aktindsigt i sagen.

Læs mere om