Udviklingspuljen for Alle Tiders Musikby

Har du en idé til et projekt, en aktivitet eller et arrangement, der kan være med til at udvikle Alle Tiders Musikby Roskilde?

Udviklingspuljen for Alle Tiders Musikby støtter primært nye initiativer, der udvikler musiklivet i Roskilde Kommune. Initiativerne kan være eksperimenterende eller afsøge nye måder, metoder eller formater til at engagere publikum, involvere flere i musikkens verden eller skaber nye samarbejder på tværs af musiklivets aktører.

Det lægger Musikbyudvalget vægt på ved ansøgningen

Udover at være nytænkt skal initiativet forholde sig aktivt til mindst en af de to hovedmålsætninger i strategien Alle Tiders Musik. Det vil sige "Musik for alle" og "Musik sammen".

Du kan se hvilke kriterier du/I skal opfylde for at søge støtte fra puljen nederst på siden.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrister for ansøgninger over 25.000 kr. er den 12. september og 21. november. Ansøgninger behandles ca. en måned efter fristerne på det først kommende musikbyudvalgsmøde.

OBS: Rammen for ansøgninger om tilskud på max. 25.000 kr., der behandles af administrationen, er brugt op for 2022. Du kan forsat søge til initiativer over 25.000 kr., men din ansøgning skal behandles af Musikbyudvalget. Se deadline herfor ovenfor.

Personoplysninger

Vær opmærksom på, at dine kontaktoplysninger og din ansøgning vil fremgå af materialet til den politiske behandling af sagen. Sagen vil være offentlig tilgængelig og alle kan desuden søge om aktindsigt i sagen.

Læs mere om