Tildelingskriterier for §18

Lov om Social Service § 18 siger, at den enkelte kommune skal fastlægge rammer for samarbejdet med frivillige sociale organisationer og foreninger.

Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til at støtte det frivillige sociale arbejde. Kommunerne får via bloktilskuddet penge til § 18 fra staten.

Støtte efter denne paragraf kan gives til frivillige, som af egen drift og på eget initiativ udfører socialt, forebyggende og sundhedsfremmende arbejde til gavn for borgerne i Roskilde Kommune. Formålet med den økonomiske støtte er at medvirke til at udvikle og fastholde det frivillige sociale arbejde og at bidrage til at opnå mål og målsætninger i frivilligpolitikken.

Tilskud ydes kun til organisationer og foreninger, der har hjemsted i Roskilde Kommune og en kontaktperson, der bor i Roskilde Kommune.

Det er et krav, at den frivillige indsats skal gavne borgere, der bor i Roskilde Kommune og være åben for alle kommunens borgere, der er i målgruppen.

Det er Frivilligpuljen, du skal søge om økonomisk støtte fra.

Spørgsmål og svar

Kontakt

Rådhusbuen 3
4000 Roskilde