Tjek og ret din BBR

BBR står for Bygnings- og Boligregistret. Registeret indeholder oplysninger om alle bygninger i Danmark fx boligareal og opførelsesår. Her kan du få info om, hvordan du tjekker din BBR og kan rette i din BBR samt mere info om lovliggørelse af bygninger.

Find lokalplaner og kommuneplan

Lokalplanen er den detaljerede plan for et bestemt område i en kommune. Kommuneplanen er kommunens overordnede plan for, hvordan kommunen skal udvikle sig og bruge sine arealer. Her kan du finde den lokalplan, der gælder for dig og se Kommuneplanen.

Find byggesag i byggesagsarkivet

I byggearkivet har du adgang til alle byggesager i Roskilde Kommune. Du kan også finde fx tegninger, kloaktegninger og dokumenter, der er anvendt til byggesager gennem årene. Byggearkivet indeholder både afsluttede og verserende byggesager.

Find digitale kort og geodataløsninger

Her har du forskellige muligheder for at finde de kort, du skal bruge. Fx luftfoto og matrikelkort for din ejendom - eller få overblik over hvilke regler, der gælder for ejendom eller generelle temaer for hele kommunen.

Hegn og beplantning

Læs om regler for fælleshegn mellem naboer, hegnssyn og regler for beplantning.

Biodiversitet: Det kan du selv gøre

Naturen i din have - her kan du få inspiration til at indrette en mere naturvenlig have med plads til en vildere natur.

Klimatilpasning: Det kan du selv gøre

Klimatilpasning behøver ikke at være en uoverstigelig opgave. Her finder du links til hjemmesider med inspiration og hjælp til hvad du selv kan gøre for at sikre dig selv og naboen.

Ansøgning om kystbeskyttelse i Roskilde Kommune

Hvis du vil etablere eller ændre kystbeskyttelse, skal du indhente tilladelse fra Roskilde Kommune først.

Bevaringsværdige bygninger

Læs om hvordan du undersøger om en bygning er bevaringsværdig - og i hvilken grad, og hvilke regler der så gælder. Og få viden om hvordan du vedligeholder bevaringsværdige bygninger.

Bevaringsværdige træer og beplantning

Læs om hvilke regler, der gælder hvis dit træ er bevaringsværdigt.

Grundejerforeninger

Her på siden kan du se de grundejerforeninger, vi har kendskab til i Roskilde Kommune. Du kan også opdatere din grundejerforenings kontaktoplysninger her.

Bopælspligt - herunder korttidsudlejning

Byens boliger skal benyttes effektivt og må ikke stå tomme eller kun udnyttes delvist. Kontakt Roskilde Kommune, hvis der er en årsag til, at din bolig ikke er beboet.

Skatter og afgifter af fast ejendom

Ejer du en bolig, skal du betale ejendomsværdiskat og ejendomsskat. Det er ejendomsvurderingen, der bestemmer, hvor meget du skal betale. fra 2024 betaler du ejendomsskatterne over din forskudsskat.

Reduceret elafgift

Her kan du læse, om du er berettiget til reduceret elafgift.

Hvad gælder for kystejendomme?

Ejendomme tæt ved kysten er ofte underlagt flere bestemmelser end øvrige bebyggelser. Her på siden er der samlet en række emner, som mange ejere af kystejendomme skal være opmærksomme på.