Reduceret elafgift

Her kan du læse, om du er berettiget til reduceret elafgift.

Et anliggende mellem dig og dit elselskab

Det er dit elselskab, der beslutter om du er berettiget til reducering af din elafgift og fra hvilken dato du kan opnå det.

Du skal henvende dig til dit elselskab, for at søge om reducering af elafgift.

Du skal som ejer sikre at dine oplysninger i BBR er korrekte og altid ajourført. Du kan se oplysningerne og foretage rettelser her: www.bbr.dk

Vi vil gøre opmærksom på, at det ikke er muligt at registrere oplysninger med tilbagevirkende kraft for hverken borgere eller kommune.

Vi stempler ikke længere skemaer fra dit elselskab, da det nu er muligt for el-selskaberne selv at hente de nødvendige data, så kommunen slet ikke involveres i processen. Såfremt dit elselskab ikke vil fremsøge data fra nedenstående link, må vi henvise til elselskabets eget ansvar for at fremsøge data på anden vis.

Du og dit elselskab kan selv aflæse BBR-oplysningerne her: www.bbr.dk

For at se rettelserne vedr. energioplysninger skal du gøre følgende:

Vælg fanen: Se BBR-oplysning – fremsøg adressen – vælg varme og energi.

 

Efter kommunen har udført dine rettelser i BBR, kan der gå en dags tid, inden du kan se rettelserne på ovenstående link.

 

Før du kan ansøge om reduceret elafgift skal følgende være opfyldt:

  • El er registreret i BBR som primær opvarmning i din helårsbolig, sommerhus eller feriebolig.
  • Dit forbrug ligger over 4.000 kWh om året.
  • Din ejendom har en af følgende bygningskoder i BBR:

110 Stuehus til landbrugsejendom
120 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus)
130 Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne)
140 Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)
150 Kollegium
160 Døgninstitution (plejehjem, alderdomshjem, børne- eller ungdomshjem)
190 Anden bygning til helårsbeboelse
510 Sommerhus
523 Bygning med ferielejligheder til eget brug

Kontakt Byggesag

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00

Sagsbehandlingstider: du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.