Reduceret elafgift

Her kan du læse om mulighederne for reduceret elafgift.

Kan du få reduceret elafgift?

Du kan få reduceret elafgift, hvis du kan svare JA til følgende:

  • El er jeres primære opvarmning i jeres helårsbolig, jeres sommerhus eller jeres feriebolig til eget brug.
  • Jeres bolig opfylder betingelserne i Bygnings- og Boligregistret (BBR).
  • En af disse bygningskoder skal være registreret på BBR for at ansøgningen kan gå igennem:

110 Stuehus til landbrugsejendom
120 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus)
130 Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne)
140 Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)
150 Kollegium
160 Døgninstitution (plejehjem, alderdomshjem, børne- eller ungdomshjem)
190 Anden bygning til helårsbeboelse
510 Sommerhus
523 Bygning med ferielejligheder til eget brug

Kan du sige ja til ovenstående?

Så kan du skære toppen af elafgiften på den del af jeres forbrug, der ligger over 4.000 kWh om året.

Det er muligt at opnå reduceret elafgift i op til 3 år tilbage i tiden. Det er dit elselskab, der afgør dette.

Du skal henvende dig hos dit elselskab og få et skema, som du skal udfylde og sende til byggesag@roskilde.dk.

Når vi har modtaget dit skema, udfylder vi det med de oplysning som vi har i BBR.
Derefter underskriver vi skemaet og sender det retur til dig, du skal så sende det retur til dit elselskab.

Kontakt Byggesag