Bopælspligt

Byens boliger skal benyttes effektivt og må ikke stå tomme eller kun udnyttes delvist. Kontakt Roskilde Kommune, hvis der er en årsag til, at din bolig ikke er beboet.

Hvad er bopælspligt?

Bopælspligt betyder, at du skal benytte din bolig til helårsbeboelse. Det vil sige, at du skal overnatte i din bolig mere end halvdelen af året, altså minimum 180 dage om året. Der kan desuden være et krav til helårsbeboelse i lokalplanen, der gælder for nyopførte boliger eller kommende boligbyggeri.

Din bolig må ikke stå tom i mere end 6 uger ad gangen. Hvis du har fået en henvendelse fra Roskilde Kommune om, at din bolig er ubeboet, er det vigtigt, at du kontakter os og fortæller hvorfor. Kommunen kan efter 6 uger, i visse tilfælde, anvise en boligsøgende til boligen.

Undtagelser

Du kan i nogle tilfælde få lov til at lade din bolig stå tom i mere end 6 uger for eksempel ved:

  • En større renovering eller ombygning af boligen
  • Hvis boligen er sat til salg
  • Hvis boligen er solgt med overtagelse senere end 6 uger
  • Hvis der er indgået en lejeaftale, med indflytning senere end 6 uger
  • personlige forhold, hvor det er uafklaret, om du kan vende tilbage til boligen, fx ved ophold på plejehjem, institution o.l.

Du har mulighed for at få dispensation fra helårsbeboelse i din bolig, hvis den midlertidige fraflytning skyldes militærtjeneste, udsendelse for en hjælpeorganisation, udsendelse i forbindelse med dit arbejde, sygdom eller andre særlige forhold.

Har du spørgsmål til bopælspligt eller ønsker at anmelde en tom bolig, kan du kontakte Roskilde Kommune på e-mail: tombolig@roskilde.dk eller på telefon 4631 8030.

Korttidsudlejning

Har du en helårsbolig i Roskilde Kommune, og opfylder bopælspligten, har du mulighed for at udleje boligen i op til 100 dage om året.

Dog skal du være opmærksom på, at der i bolig-, ejer- og andelsforeninger være vedtaget mere restriktive regler om korttidsudlejning, end lovgivningen foreskriver.

Hvis du har spørgsmål til korttidsudlejning af en bolig, kan du skrive til tombolig@roskilde.dk.

Derudover kan du kontakte Erhvervsstyrelsen på 3529 1616 eller sommerhusloven@erst.dk, hvis du har yderligere spørgsmål til reglerne for korttidsudlejning.