Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag

Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag

Kystbeskyttelsen består af et dige langs fjorden, en sluse og pumpestation ved Værebro Å samt et dige langs Værebro Å.

Hent vedtægter, info om naturplejeplanen, tilladelser for området og beskrivelse af kystbeskyttelsesprojektet.

Strandgades kystbeskyttelseslag

Strandgades kystbeskyttelseslag

Kontakt Miljø