Bevaringsværdige træer og beplantning

Læs om hvilke regler, der gælder hvis dit træ er bevaringsværdigt.

Regler for bevaringsværdige træer og beplantning

Hvornår kræver det dispensation at fælde eller beskære træer og beplantning?

For at måtte beskære eller fælde et træ eller en beplantning, som er sikret i en lokalplan/byplanvedtægt eller deklaration skal du have en dispensation fra kommunen inden du må påbegynde arbejdet.

Du skal søge om dispensationen ved at oprette en planmæssig forespørgsel i ansøgningsportalen Byg & Miljø. Når du opretter sagen er det vigtigt samtidig at medsende følgende:

  • Angivelse af, hvilken bestemmelse, der søges dispensation fra
  • Luftfoto eller situationsplan hvor træ/beplantning udpeges
  • En rapport fra en træplejer om træets/beplantningens tilstand vil lette sagsbehandlingen (se fx Dansk Træplejerforenings hjemmeside)
  • Oplysninger om hvorvidt du ønsker at genplante et nyt træ/ny beplantning, samt oplysninger om art, sort, stammeomkreds og placering af det nye træ/den nye beplantning. Ved træer angives størrelse på stammeomkreds i meters højde
  • Redegørelse for hvilken bestemmelse der søges om dispensation fra

Beplantning

I Roskilde Kommune ønsker vi, at værne om både kulturmiljøerne og det fysiske miljø.

Derfor ønsker vi at bevare træer i de offentlige rum og i de private haver. Træer tilfører byer og landskaber frodighed og foranderlighed med årstidernes vekslen. 

Træerne i Roskilde Kommune er desuden en uundværlig del af mange attraktive kulturmiljøer. Samspillet mellem store træer og gamle bygninger understreger byens alder, historie og værdighed. Det gælder både i de større byer, men i høj grad også i landsbymiljøerne rundt om i kommunen.

Træerne er også værdifulde i sammenhæng med bebyggelsernes lokalklima og luftkvalitet ligesom de er betydningsfulde for biodiversiteten og regnvandskredsløb. Derfor er det vigtigt for både vores egen sundhed og klimatilpasningen, at der er mange robuste og gamle træer i byerne.

Gode vækstforhold for dine træer

For at kunne trives skal træer have god plads både over og under jorden. Du bør derfor overveje, hvor du planter et nyt træ, så det får gode vækstbetingelser og kan udvikle sig smukt. Ligeledes er det hensigtsmæssigt, at du vælger en træart, der er tilpasset områdets karakter.

Har du et gammelt træ på din ejendom, bør du beskytte det, så der ikke sker ændringer i træets vækstforhold. Du bør derfor tage højde for, at det kan skade træet, hvis du udfører byggearbejder under træets krone eller ændrer på terrænet i dette område.

Kontakt Byggesag

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00

Sagsbehandlingstider: du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.