Hegn og beplantning

Læs om regler for fælleshegn mellem naboer, hegnssyn og regler for beplantning.

Hvem bestemmer?

Hegnet i skellet mellem to ejendomme er som oftest et fælles anliggende mellem de 2 naboer - og naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet skal se ud.

I hegnsloven skelner man mellem fælleshegn og egne hegn. Som grundejer kan du stille krav om, at du og din nabo opsætter et fælleshegn. Her er det som oftest et fælles anliggende, hvordan hegnet skal se ud, men det er vigtigt, at I er enige.

Der kan også være bestemmelser i lokal- og byplaner eller tinglyste servitutter, som du skal overholde. Derudover kan hegn og hæk være kategoriseret som bevaringsværdigt. Det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i, hvad der gælder for din grund.

Læs mere her, hvis du gerne vil sætte hegn eller plante hæk.

Regler for beplantning

Det er grundejerens ansvar at klippe sin hæk mindst en gang årligt. Hegn eller hæk må ikke være en hindring for trafikken ved eksempelvis at spærre for udsynet.

Hegnssyn – hvis I er uenige

Hvis det ikke er muligt for dig og din nabo at blive enige, kan I anmode om et hegnssyn. Hegnssynet vil indkalde parterne til et forhandlings- og besigtigelsesmøde. Her vil Hegnssynet søge at få parterne til at enes om et forlig. Hvis det ikke er muligt, afsiger Hegnssynet en kendelse efter bestemmelserne i Hegnsloven.

Det er kun grundejeren, der kan anmode om hegnssyn, og det koster 2.009,00 kr. (2023). Du har mulighed for at søge Landbrugsstyrelsen om dækning af udgifter i sager om hegn.

Inden du anmoder om et hegnssyn, bør du kontakte sekretæren for Hegnssynene i Roskilde Kommune på tlf. 3052 4724 eller sende en mail til hegnssyn@roskilde.dk

Hegnssynets sekretariat har åbent for telefoniske henvendelser hver torsdag mellem kl. 10 og 14. Du er også velkommen til at lægge en besked på telefonsvareren, og sekretariatet vil så vende tilbage.

Værd at vide

Publikation

Du kan læse mere om regler for hegn og beplantning mellem din og din nabos grund i Roskilde kommunes pjece om hegn.

Om Hegn

Hegnsloven

Det overordnede ansvar for hegnsloven er placeret i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Landbrugsstyrelsen, Jordfordeling og Landsbrugslov. Forvaltningen af loven foretages af de lokale hegnssyn i kommunerne.

Læs mere om hegnsloven på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Kontakt Sekretariatet for Hegnssynene i Roskilde Kommune

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Torsdag

10-14

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.

Kontakt Byggesag

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00

Sagsbehandlingstider: du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.